Tłumaczenie na język angielski nazw stopni wojskowych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, używanych na poliwęglanowych kartach tożsamości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2017.139

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.

DECYZJA Nr 133/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie tłumaczenia na język angielski nazw stopni wojskowych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, używanego na poliwęglanowych kartach tożsamości

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 5 lit. b i c oraz pkt 7 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§  1. 
Na poliwęglanowych kartach tożsamości, używa się tłumaczenia nazw stopni wojskowych w języku angielskim, określonego w załączniku do decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1  

Tłumaczenie na język angielski nazw stopni wojskowych żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

1.
Stopnie wojskowe szeregowych, podoficerów, oficerów i generałów, z zastrzeżeniem pkt 2:
NAZWA STOPNIA WOJSKOWEGO W JĘZYKU POLSKIMTŁUMACZONA NA JĘZYK ANGIELSKI NAZWA STOPNIA WOJSKOWEGOTŁUMACZONA NA JĘZYK ANGIELSKI NAZWA STOPNIA WOJSKOWEGO LUB JEGO SKRÓT, STOSOWANE NA KARTACH TOŻSAMOŚCI
123
SzeregowyPrivatePrivate
Starszy szeregowyPrivate 1st ClassPvt 1st Class
Starszy szeregowy specjalistaPrivate 1st Class ExpertPvt 1st Cl Exp
KapralCorporalCorporal
Starszy kapralSenior CorporalSenior Corporal
PlutonowyMaster CorporalMaster Corporal
SierżantSergeantSergeant
Starszy sierżantSenior SergeantSenior Sergeant
Młodszy chorążyJunior Warrant OfficerJWO
ChorążyWarrant OfficerWarrant Officer
Starszy chorążySenior Warrant OfficerSWO
Starszy chorąży sztabowySenior Staff Warrant OfficerSSWO
Podporucznik2nd Lieutenant2nd Lieutenant
PorucznikLieutenantLieutenant
KapitanCaptainCaptain
MajorMajorMajor
PodpułkownikLieutenant ColonelLt Col
PułkownikColonelColonel
Generał brygadyBrygadier GeneralBrig. Gen.
Generał dywizjiMajor GeneralMajor General
Generał broniLieutenant GeneralLt Gen.
GenerałGeneralGeneral
2.
Stopnie wojskowe szeregowych, podoficerów, oficerów i admirałów w Marynarce Wojennej:
NAZWA STOPNIA WOJSKOWEGO W JĘZYKU POLSKIMTŁUMACZONA NA JĘZYK ANGIELSKI NAZWA STOPNIA WOJSKOWEGOTŁUMACZONA NA JĘZYK ANGIELSKI NAZWA STOPNIA WOJSKOWEGO LUB JEGO SKRÓT, STOSOWANE NA KARTACH TOŻSAMOŚCI
123
MarynarzSeaman RecruitSeaman Recruit
Starszy marynarzSeamanSeaman
Starszy marynarz specjalistaSeaman ExpertSeaman Expert
MatPetty Officer 3rd ClassPetty Officer 3
Starszy matPetty Officer 2rd ClassPetty Officer 2
BosmanmatPetty Officer 1st ClassPetty Officer 1
BosmanChief Petty OfficerCPO
Starszy bosmanSenior Chief Petty OfficerSCPO
Młodszy chorąży marynarkiJunior Warrant OfficerJWO
Chorąży marynarkiWarrant OfficerWarrant Officer
Starszy chorąży marynarkiSenior Warrant OfficerSWO
Starszy chorąży sztabowy marynarkiSenior Staff Warrant OfficerSSWO
Podporucznik marynarkiEnsignEnsign
Porucznik marynarkiSub-LieutenantSub-Lieutenant
Kapitan marynarkiLieutenantLieutenant
Komandor podporucznikLieutenant CommanderLt Cdr
Komandor porucznikCommanderCommander
KomandorCaptain (N)Captain (N)
KontradmirałRear-AdmiralRear-Admiral
WiceadmirałVice-AdmiralVice-Admiral
Admirał flotyFleet AdmiralFleet Admiral
AdmirałAdmiralAdmiral
3.
Najwyższy stopień wojskowy - Marszałek Polski:
NAZWA STOPNIA WOJSKOWEGO W JĘZYKU POLSKIMTŁUMACZONA NA JĘZYK ANGIELSKI NAZWA STOPNIA WOJSKOWEGOTŁUMACZONA NA JĘZYK ANGIELSKI NAZWA STOPNIA WOJSKOWEGO LUB JEGO SKRÓT, STOSOWANE NA KARTACH TOŻSAMOŚCI
123
Marszałek PolskiMarshal of PolandMarshal of POL
1 Załącznik zmieniony przez § 1 decyzji nr 97/MON z dnia 6 lipca 2022 r. (Dz.Urz.MON.2022.112) zmieniającej nin. decyzję z dniem 7 lipca 2022 r.