Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2018.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 221/2018
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) ogłasza się, że pierwszy etap najbliższego egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbędzie się w dniu 21 października 2018 r.