Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2013.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 141
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH
z dnia 2 lipca 2013 r.
w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) ogłasza się, że pierwszy etap najbliższego egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbędzie się w dniu 28 października 2013 roku.