Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2012.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2012 r.

KOMUNIKAT Nr 32
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH
z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie terminu egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) ogłasza się. że najbliższy egzamin na agenta firmy inwestycyjnej odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2013 roku.