Termin egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2011.10.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2011 r.

KOMUNIKAT Nr 26
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH
z dnia 7 października 2011 r.
w sprawie terminu egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.
Najbliższy egzamin na agenta firmy inwestycyjnej odbędzie się dnia 5 lutego 2012 roku.
§  2.
Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.