Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2008.5.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 9
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie terminu egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. Najbliższy egzamin na agenta firmy inwestycyjnej odbędzie się dnia 9 listopada 2008 r.
§  2. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.