Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2018.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE Nr 22
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie stref pobierania opłat terminalowych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) w związku z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych (Dz. U. poz. 619) ogłasza się, obowiązujący od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykaz stref pobierania opłat terminalowych:
1) I strefa pobierania opłat terminalowych obejmująca Lotnisko Chopina w Warszawie / EPWA;
2) II strefa pobierania opłat terminalowych obejmująca lotniska:
a) Gdańsk im. Lecha Wałęsy / EPGD,
b) Kraków-Balice / EPKK,
c) Bydgoszcz / EPBY,
d) Katowice-Pyrzowice / EPKT,
e) Łódź-Lublinek / EPLL,
f) Poznań-Ławica / EPPO,
g) Rzeszów-Jasionka / EPRZ,
h) Szczecin-Goleniów / EPSC,
i) Wrocław-Strachowice / EPWR,
j) Zielona Góra-Babimost / EPZG,
k) Warszawa/Modlin / EPMO,
l) Lublin / EPLB,
m) Radom-Sadków / EPRA,
n) Olsztyn-Mazury / EPSY.