Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2012.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE Nr 26
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie stref pobierania opłat terminalowych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) w związku z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie opłat nawigacyjnych (Dz. U. Nr 92, poz. 619) ogłasza się, obowiązującą od 14 do 31 grudnia 2012 r. jedną strefę pobierania opłat terminalowych obejmującą następujące lotniska:
1) Lotnisko Chopina w Warszawie / EPWA;
2) Lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy / EPGD;
3) Lotnisko Kraków - Balice / EPKK;
4) Lotnisko Bydgoszcz - Szwederowo / EPBY;
5) Lotnisko Katowice - Pyrzowice / EPKT;
6) Lotnisko Łódź - Lublinek / EPLL;
7) Lotnisko Poznań - Ławica / EPPO;
8) Lotnisko Rzeszów - Jasionka / EPRZ;
9) Lotnisko Szczecin - Goleniów / EPSC;
10) Lotnisko Wrocław - Strachowice / EPWR;
11) Lotnisko Zielona Góra - Babimost / EPZG;
12) Lotnisko Warszawa/Modlin / EPMO;
13) Lotnisko Lublin / EPLB.