Stawki jednostkowych opłat trasowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2022.67

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE Nr 20
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie stawek jednostkowych opłat trasowych

Na podstawie art. 130 ust. 10 oraz art. 130b ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) ogłasza się, co następuje:
§  1. 
Zatwierdzone na 2023 rok stawki jednostkowe opłat trasowych stanowią załącznik do obwieszczenia.
§  2. 
Stopa procentowa odsetek za niezapłacone w terminie należności z tytułu opłat trasowych na 2023 rok wynosi 9,97 % w stosunku rocznym.

ZAŁĄCZNIK

Stawki jednostkowe opłat trasowych obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

STREFAGlobalna stawka jednostkowa wyrażona w euro**Zastosowany kurs wymiany walutowej

i euro =

Belgia / Luksemburg*113,21-/-
Niemcy*73,04-/-
Francja*73,69-/-
Zjednoczone Królestwo86,260,874368 GBP
Holandia*92,00-/-
Irlandia*26,46-/-
Szwajcaria120,240,963164 CHF
Portugalia (Lizbona)*47,39-/-
Austria*66,91-/-
Hiszpania (Kontynentalna)*54,71-/-
Hiszpania (Wyspy Kanaryjskie)*45,97-/-
Portugalia (Santa Maria)*10,03-/-
Grecja*25,54-/-
Turcja36,6218,1151 TRY
Malta*24,50-/-
Włochy*72,37-/-
Cypr*28,51-/-
Węgry33,77404,556 HUF
Norwegia53,5010,1648 NOK
Dania61,177,43382 DKK
Słowenia*65,32-/-
Rumunia46,554,90607 RON
Czechy68,1724,5473 CZK
Szwecja79,9810,7784 SEK
Słowacja*72,32-/-
Chorwacja45,83-/-
Bułgaria36,781,95494 BGN
Macedonia Północna49,5261,4941 MKD
Mołdawia227,5419,1245 MDL
Finlandia*43,92-/-
Albania50,36116,435 ALL
Bośnia i Hercegowina30,781,95486 BAM
Serbia/Czarnogóra/KF OR39,46117,265 RSD
Litwa*70,82-/-
Polska44,384,74077 PLN
Armenia49,67402,953 AMD
Łotwa*43,39-/-
Gruzja32,462,78206 GEL
Estonia*36,04-/-
Ukraina51,6436,4830 UAH
Ukraina Południowa20,3036,4830 UAH
* Państwa należące do Europejskiej Unii Walutowej (EUW)

** Globalne stawki poszczególnych Państw obejmują także stawkę administracyjną EUROCONTROL, która dla 2023 r. wynosi 0,09 EUR.