Stawki jednostkowych opłat terminalowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2021.71

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE Nr 34
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie stawek jednostkowych opłat terminalowych

Na podstawie art. 130 ust. 10 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898) ogłasza się, że od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stawki jednostkowych opłat terminalowych wynoszą:
1) 450,75 złotych dla strefy pobierania opłat terminalowych obejmującej Lotnisko Chopina w Warszawie / EPWA;

2) 1094,96 złotych dla strefy pobierania opłat terminalowych obejmującej lotniska:

a) Gdańsk im. Lecha Wałęsy / EPGD,

b) Kraków-Balice / EPKK,

c) Bydgoszcz / EPBY,

d) Katowice-Pyrzowice / EPKT,

e) Łódź / EPLL,

f) Poznań-Ławica / EPPO,

g) Rzeszów-Jasionka / EPRZ,

h) Szczecin-Goleniów / EPSC,

i) Wrocław-Strachowice / EPWR,

j) Zielona Góra-Babimost / EPZG,

k) Warszawa/Modlin / EPMO,

l) Lublin / EPLB,

m) Radom-Sadków / EPRA,

n) Olsztyn-Mazury / EPSY.