Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2018.69

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE Nr 23
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie stawek jednostkowych opłat terminalowych

Na podstawie art. 130 ust. 10 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się, że od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. stawki jednostkowych opłat terminalowych wynoszą:
1) 397,18 złotych dla strefy pobierania opłat terminalowych obejmującej Lotnisko Chopina w Warszawie / EPWA;
2) 777,20 złotych dla strefy pobierania opłat terminalowych obejmującej lotniska:
a) Gdańsk im. Lecha Wałęsy / EPGD,
b) Kraków-Balice / EPKK,
c) 1  Bydgoszcz / EPBY,
d) Katowice-Pyrzowice / EPKT,
e) Łódź-Lublinek / EPLL,
f) Poznań-Ławica / EPPO,
g) Rzeszów-Jasionka / EPRZ,
h) Szczecin-Goleniów / EPSC,
i) Wrocław-Strachowice / EPWR,
j) Zielona Góra-Babimost / EPZG,
k) Warszawa/Modlin / EPMO,
l) Lublin / EPLB,
m) Radom-Sadków / EPRA,
n) Olsztyn-Mazury / EPSY.
1  Pkt 2 lit. c zmieniona przez obwieszczenie nr 2 z dnia 9 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.ULC.2019.3).