Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE Nr 3
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie stawek jednostkowych opłat terminalowych

Na podstawie art. 130 ust. 10 oraz art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) ogłasza się, co następuje:
Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka jednostkowa opłaty terminalowej stosowana w jednej wspólnej strefie pobierania opłat terminalowych, w której znajdują się następujące lotniska: Port Lotniczy Chopina w Warszawie, Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Port Lotniczy Kraków - Balice, Port Lotniczy Bydgoszcz - Szwederowo, Port Lotniczy Katowice - Pyrzowice, Port Lotniczy Łódź - Lublinek, Port Lotniczy Poznań - Ławica, Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka, Port Lotniczy Szczecin - Goleniów, Port Lotniczy Wrocław - Starachowice, Port Lotniczy Zielona Góra - Babimost, Port Lotniczy Warszawa - Modlin, Port Lotniczy Lublin, wynosi 812,38 złotych.