Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2013.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 lipca 2013 r.
w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, Nr 76, poz. 641 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) ogłasza się standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dniu 4 lipca 2013 r., stanowiące załącznik do obwieszczenia, które w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, dotyczą:
1) oddziałów albo ośrodków leczenia uzależnień,
2) oddziałów albo ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu,
3) oddziałów albo ośrodków terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
4) oddziałów albo ośrodków rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
5) oddziałów albo ośrodków terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi,
6) oddziałów albo ośrodków terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi,
7) oddziałów albo ośrodków rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

- z wyłączeniem: oddziałów albo ośrodków leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz oddziałów albo ośrodków leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych.

______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

ZAŁĄCZNIK

STANDARDY AKREDYTACYJNE DLA STACJONARNYCH JEDNOSTEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ