Średnia krajowa cena skupu żyta w maju 1995 r. - OpenLEX

Średnia krajowa cena skupu żyta w maju 1995 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1995.12.67

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lipca 1995 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 czerwca 1995 r.
w sprawie średniej krajowej ceny skupu żyta w maju 1995 r.

W związku z § 7 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie melioracji wodnych (Dz. U. Nr 40, poz. 173) ogłasza się, iż średnia krajowa cena skupu żyta w maju 1995 r. wynosiła 23,51 zł za 1q.