Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.4.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach oraz ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

EM- 900-4/2013

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w Zarządzeniu nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach oraz ewidencji surowca drzewnego w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w § 2:

- ust 1 w wierszu drugim zamiast "20012 r." powinno być "2012 r.",
- ust. 2 w wierszu drugim zamiast "2013 r." powinno być "2012 r.".