Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1974.8.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 1974 r.

KOMUNIKAT
w sprawie sprostowania błędu w instrukcji Nr 4/KS Ministerstwa Finansów w sprawie zasad ewidencji kosztów według ich rodzajów.

W instrukcji Nr 4/KS Ministerstwa Finansów z dnia 19 stycznia 1974 r. w sprawie zasad ewidencji kosztów według ich rodzajów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 5, poz. 9) prostuje się następujący błąd:
w ust. 5 pkt 2 w wierszu 14 od góry zamiast wyrazów "to jest kosztów" powinny być wyrazy "to jest bez kosztów".