Sprostowanie błędu. - OpenLEX

Sprostowanie błędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2023.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 10 stycznia 2023 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) obwieszcza się, że w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 132) w załączniku w części B. "Leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w ramach programu lekowego" lp. 94, 95 i 188 powinny mieć brzmienie określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

94CabozantinibumCabometyx, tabi. powi., 20 mg30 szt.03582186003947<1>2021-05-01/<2>2022-05-012 lata1175.0, Kabozantynib28252,8029665,4429665,44<1>B.5.; <2>B.10bezpłatny0 zł
95CabozantinibumCabometyx, tabi. powi., 40 mg30 szt.03582186003954<1>2021-05-01/<2>2022-05-012 lata1175.0, Kabozantynib28252,8029665,4429665,44<1>B.5.; <2>B.10bezpłatny0 zł
188EntrectinibumRozlytrek, kaps. twarde, 200 mg90 szt.076133260246242023-01-012 lata1270.0, Entrektynib30571,3932099,9632099,96B.6.bezpłatny0 zł
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).