Dz.Urz.MZ.2018.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 9 lipca 2018 r.
o sprostowanie błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), obwieszcza się, że w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 51) prostuje się błąd w ten sposób, że w załączniku do obwieszczenia w części:
1) A 1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym, wiersze 1372 oraz 1377 r. otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia;
2) B. Leki dostępne w ramach programu lekowego, wiersze 184-188 otrzymują brzmienie określone w załączniku B do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

1372EzetimibumEzehron, tabletki, 10 mg28 tabl.59099913471612018-07-013 lata48.0, Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego33,4835,1541,0028,00Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskómej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej30%21,40
1377EzetimibumMizetib, tabletki, 10 mg28 tabl.59030606139732018-07-013 lata48.0, Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego41,0443,0948,9428,00Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskómej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej30%29,34

ZAŁĄCZNIK Nr  2

184Immunoglobulinum humanum normaleHyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml1 fiol. po 100 ml59099910728962018-07-012 lata1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum1998,002097,902097,90<1>B.78./<2>B.17.a.bezpłatny0 zł
185Immunoglobulinum humanum normaleHyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml1 fiol. po 200 ml59099910729022018-07-012 lata1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum3996,004195,804195,80<1>B.78./<2>B.17.a.bezpłatny0 zł
186Immunoglobulinum humanum normaleHyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml1 fiol. po 25 ml59099910728722018-07-012 lata1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum499,50524,48524,48<1>B.78./<2>B.17.a.bezpłatny0 zł
187Immunoglobulinum humanum normaleHyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml1 fiol. po 300 ml59099910729262018-07-012 lata1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum5994,006293,706293,70<1>B.78./<2>B.17.a.bezpłatny0 zł
188Immunoglobulinum humanum normaleHyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml1 fiol. po 50 ml59099910728892018-07-012 lata1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum999,001048,951048,95<1>B.78./<2>B.17.a.bezpłatny0 zł
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. poz. 95).