Sprostowanie błędu. - OpenLEX

Sprostowanie błędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1984.1.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 1984 r.

KOMUNIKAT
w sprawie sprostowania błędu

W zarządzeniu Nr A/12/II Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie kredytu na finansowanie zapasów niektórych surowców, materiałów i części zamiennych do maszyn i urządzeń pochodzących z importu (Dz. Urz. NBP z 1983 r., Nr 3, poz. 6) zamiast "19 lipca i 12 lipca" powinna być data "29 lipca".