Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1995.4.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 1995 r.

SPROSTOWANIE

W komunikacie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 stycznia 1995 r. w sprawie zestawu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz zalecanych książek pomocniczych do przedmiotów ogólnokształcących – według stanu na dzień 1.01.1995 r. (Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 1), prostuje się następujący błąd:
na str. 14 w lewej kolumnie, w 22 wierszu od góry w przedmiocie "Matematyka – Książki Pomocnicze" w poz. 55 zamiast wyrazu "Maśko W." powinien być wyraz "Miśko W."