Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1992.2.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lutego 1992 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 29 stycznia 1992 r.
o sprostowaniu błędów.

W załączniku do obwieszczenia Ministerstwa Finansów z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 75) prostuje się błędnie podane numery rachunków bankowych, jak niżej:
Nazwa i adres urzędu skarbowegoRodzaj rachunku bankowegoNumer rachunku bankowegoBank obsługujący
1234
Izba Skarbowa w Krośnie
2. Urząd Skarbowyd.37006-3056-222NBP O/Okręgowy
38-200 Jasło, ul. Staszica 3j.b.37006-3056-223Krosno
3. Urząd Skarbowyd.37006-3942-222NBP O/Okręgowy
38-400 Krosno, ul. Składowa 5j.b.37006-3942-223Krosno