Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2018.43

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 30
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie "Sprawozdania z działalności Służby Żeglugi Powietrznej zapewnianych przez Warmia i Mazury Sp. z o. o. w roku 2017"

Na podstawie art. 128a ust. 2 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183) ogłasza się "Sprawozdanie z działalności Służby Żeglugi Powietrznej zapewnianych przez Warmia i Mazury Sp. z o. o. w roku 2017", stanowiące załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Sprawozdanie z działalności Służby Żeglugi Powietrznej zapewnianych przez Warmia i Mazury Sp. z o. o. w roku 2017