Sprawozdanie z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej za 1981 r. - OpenLEX

Sprawozdanie z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej za 1981 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1982.2.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 września 1982 r.

UCHWAŁA
RADY BANKÓW Nr 1/82
z dnia 2 lipca 1982 r.
w sprawie sprawozdania z działalności Banku Gospodarki Żywnościowej za 1981 r.

Rada Banków po rozpatrzeniu uchwala:
1. Przyjąć do akceptującej wiadomości sprawozdanie Banku Gospodarki Żywnościowej i uznać, że mimo niezwykle trudnych warunków społeczno - gospodarczych, założenia polityki pieniężno - kredytowej realizowane były prawidłowo.

Dobre wyniki osiągnięto w zakresie sprzedaży nieruchomości rolnych, rozwoju oszczędności i rozliczeń pieniężnych na wsi.

2. Uznać za słuszne wytyczone w sprawozdaniu główne kierunki działania Banku w 1982 r. ze szczególnym uwzględnieniem tych kierunków i zadań, które zmierzają do realizacji uchwały II Krajowego Zjazdu Delegatów Banków Spółdzielczych oraz wdrażania reformy gospodarczej w zakresie polityki kredytowej w sferze gospodarki żywnościowej.