Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1972.13.41

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 grudnia 1972 r.

KOMUNIKAT Nr 11/72
o skreśleniu biegłego z listy dyplomowanych biegłych księgowych

Na podstawie § 53 ust. 2 Uchwały Nr 187 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski z 1959 r. Nr 59, poz. 278, z 1961 r. Nr 87, poz. 370 i z 1962 r. Nr 61, poz. 290) i § 18 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1960 r. w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych (Monitor Polski Nr 8, poz. 39) zawiadamia się, że decyzją Ministra Finansów Nr 11/72 z dnia 1 grudnia 1972 r. został skreślony z listy dyplomowanych biegłych księgowych Bogumił Fijak, zam. w Krakowie, ul. Powiśle 4 m. 2.
Jednocześnie unieważnia się legitymację nr 221.