Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1988.5.13

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 kwietnia 1988 r.

KOMUNIKAT Nr 4/88
MINISTERSTWA FINANSÓW
w sprawie skreślenia biegłego księgowego z listy biegłych księgowych.

W związku z § 9 ust. 4 zarządzenia nr 78 Ministra Finansów z dnia 23 października 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad działania biegłych księgowych w zakresie badania sprawozdań finansowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 14, poz. 32) zawiadamia się, że decyzją nr 5/88 Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1988 r. został skreślony z listy biegłych księgowych Jan Borzym, zam. w Płocku, ul. Sienkiewicza 7 m. 19.
Jednocześnie unieważnia się legitymację nr 6121.