Dz.Urz.MŚ.2019.8

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z późn. zm.) w związku z art. 96 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340), ogłasza się, że w skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody wchodzą:
1) mgr inż. Leszek Antkowiak;
2) mgr inż. Beata Bezubik - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku;
3) prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
4) dr Agnieszka Czujkowska - Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;
5) dr inż. Izabela Dymitryszyn - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
6) prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
7) dr Janusz Hejduk - Uniwersytet Łódzki;
8) prof. dr hab. Jacek Hilszczański - Instytut Badawczy Leśnictwa;
9) mgr Adam Hryniewicz - Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;
10) dr inż. Ryszard Kapuściński - Liga Ochrony Przyrody;
11) prof. dr hab. Andrzej Kolk - Instytut Badawczy Leśnictwa;
12) prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
13) prof. dr hab. Maria Ławrynowicz - Uniwersytet Łódzki;
14) prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz - Uniwersytet Warszawski;
15) prof. dr hab. Zbigniew Mirek - Polska Akademia Nauk Instytut Botaniki;
16) dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski, prof. Politechniki Krakowskiej - Politechnika Krakowska;
17) prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
18) dr inż. Bartłomiej Popczyk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
19) dr hab. Łukasz Popławski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku;
20) dr hab. Axel Schwerk, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
21) prof. dr hab. inż. Janusz Sowa - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
22) dr inż. Stefan Traczyk - Nadleśnictwo Jabłonna;
23) dr Hanna Werblan-Jakubiec - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie;
24) dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
25) prof. dr hab. Zbigniew Witkowski - Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu;
26) dr hab. inż. Roman Wójcik - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).