Roczne sprawozdanie z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2021 rok. - OpenLEX

Roczne sprawozdanie z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2021 rok.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2023.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE Nr 1
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie "Rocznego sprawozdania z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2021 rok"

Na podstawie art. 128a ust. 2 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) ogłasza się "Roczne sprawozdanie z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2021 rok", stanowiące załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Roczne sprawozdanie z działalności PAŻP - za 2021 rok -