Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1992.1.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 stycznia 1992 r.

KOMUNIKAT
z dnia 30 grudnia 1991 r.
Rejestracja układu zbiorowego pracy

W dniu 30 grudnia 1991 r. został zarejestrowany Częściowy Morski Układ Zbiorowy dla marynarzy żeglugi międzynarodowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, obowiązujący od dnia zarejestrowania.