Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. - OpenLEX

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2016.15

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069, z 2015 r. poz. 978 oraz z 2016 r. poz. 542) ogłasza się rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r., stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

REJESTR ZATWIERDZONYCH TYPÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Lp.Nazwa przyrządu pomiarowegoProducent przyrządu pomiarowegoData decyzji zatwierdzenia typuNr decyzji zatwierdzenia typuZnak zatwierdzenia typuTermin ważności decyzji zatwierdzenia typu
1234567
Wagi do ważenia pojazdów w ruchu
1.Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu o znakach fabrycznych MARS oraz WWSZdzisław Niewiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zdzisław Niewiński - Elektroniczne Wagi Przemysłowe,

ul. Zacna 31,

80-283 Gdańsk

2016-01-05ZT 1/2016PLT 16 12026-01-05
Zbiorniki pomiarowe do cieczy
2.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 101 m3 do 200 m3, podziemne i naziemne, posadowione na stałeEKOINSTAL PLUS

sp. z o.o.,

ul. Słoneczna 30,

88-230 Piotrków Kujawski

2016-01-21ZT 2/2016PLT 16 22026-01-21
3.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 4 m3 naziemne, posadowione na stałePSS SVIDNÍK a.s.

Sovietskych hrdinow 460/114

089 01 Svidnik,

Słowacja

2016-01-21ZT 3/2016PLT 16 32026-01-21
4.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej od 1000 m3, naziemne, posadowione na stałeAutomatic Systems Engineering sp. z o.o.,

ul. Narwicka 6,

80-557 Gdańsk

2016-01-27ZT 4/2016PLT 16 42026-01-27
5.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5500 m3 naziemne, posadowione na stałePGNIG TERMIKA S.A.,

ul. Modlińska 15,

03-216 Warszawa

2016-01-27ZT 5/2016PLT 16 52026-01-27
6.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2 m3 naziemne, posadowione na stałeAdam Bubrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA BUBROWSKI,

ul. Wędkarska 5,

10-180 Olsztyn

2016-02-01ZT 6/2016PLT 16 62026-02-01
7.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 60 m3 naziemne, posadowione na stałeEKOTREND sp. z o.o.,

ul. Leśmierza 8a,

95-035 Ozorków

2016-02-03ZT 7/2016PLT 16 72026-02-03
8.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 200 m3 naziemne, posadowione na stałeCHEM-MONTAŻ sp. z o.o.,

ul. Przemysłowa 2,

26-670 Pionki

2016-02-11ZT 8/2016PLT 16 82026-02-11
9.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1300 m3 naziemne, posadowione na stałeAUTOMATIC SYSTEMS ENGINEERING sp. z o.o.,

ul. Narwicka 6,

80-557 Gdańsk

2016-02-11ZT 9/2016PLT 16 92026-02-11
10.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1,3 m3, posadowione na stałeWIKONT sp. z o.o.,

ul. Armii Krajowej 4,

63-900 Rawicz

2016-02-11ZT 10/2016PLT 16 102026-02-11
11.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1,1 m3, posadowione na stałeWIKONT sp. z o.o.,

ul. Armii Krajowej 4,

63-900 Rawicz

2016-02-22ZT 11/2016PLT 16 112026-02-22
12.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2,5 m3, naziemne, posadowione na stałeMarek Cieśla prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. RCTRONIK

Marcin Cieśla,

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 98/I lok. 10,

41-949 Piekary Śląskie

2016-03-21ZT 12/2016PLT 16 122026-03-21