Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2013.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.1)) ogłasza się rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332.

ZAŁĄCZNIK

REJESTR ZATWIERDZONYCH TYPÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Lp.Nazwa przyrządu pomiarowegoProducent

przyrządu pomiarowego

Data decyzji zatwierdzenia typuNr decyzji zatwierdzenia typuZnak zatwierdzenia typuTermin ważności decyzji zatwierdzenia typu
1234567
Zbiorniki pomiarowe do cieczy
1.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3, naziemne, posadowione na stałeOperator Logistyczny Paliw

Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133,

09-410 Płock

2012-10-23ZT 46/2012PL T 12462022-10-23
2.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3, naziemne, posadowione na stałeOperator Logistyczny Paliw

Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133,

09-410 Płock

2012-10-23ZT 47/2012PL T 12472022-10-23
3.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 25 m3, podziemne, posadowione na stałeAndrzej Koźbiał,

Jan Dziura-Bartkiewicz

PETROSTER Sp. J.

ul. Leśmiana 2,

30-220 Kraków

2012-10-23ZT 48/2012PL T 12482022-10-23
4.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 940 m3, naziemne, posadowione na stałeARCON POLSKA Sp. z o.o.

ul. Baletowa 14,

02-867 Warszawa

2012-10-30ZT 49/2012PL T 12492022-10-30
5.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 5 m3 do 100 m3, jednokomorowe, naziemne i podziemne oraz o pojemnościach nominalnych od 10 m3 do 100 m3, dwukomorowe, naziemne i podziemne, posadowione na stałePrzedsiębiorstwo

Produkcyjno-Usługowe

"ROBEX" Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 28,

84-300 Lębork

2012-11-02ZT 50/2012PL T 12502022-11-02
6.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32 000 m3, naziemne, posadowione na stałeOperator Logistyczny Paliw

Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133,

09-410 Płock

2012-11-13ZT 51/2012PL T 12512022-11-13
7.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 2 m3 do 100 m3, jednokomorowe, naziemne i podziemne oraz o pojemnościach nominalnych od 5 m3 do 100 m3, dwukomorowe, naziemne i podziemne, posadowione na stałe"P.W. TAKO" Sp. z o.o.

ul. Batalionów Chłopskich 2,

42-680 Tarnowskie Góry

2012-11-15ZT 52/2012PL T 12522022-11-15
8.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 dm3, naziemne, posadowione na stałeAndrzej Gałasiewicz

"MINIBROWARY.PL"

ul. Twardosławicka 82 a,

97-300 Piotrków Trybunalski

2012-11-15ZT 53/2012PL T 12532022-11-15
9.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 dm3, naziemne, posadowione na stałeM.B.S. Mini Brewery

System s.r.o.

Hybrálec 111,

585 02 Jihlava,

Republika Czeska

2012-11-15ZT 54/2012PL T 12542022-11-15
10.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 dm3, naziemne, posadowione na stałeM.B.S. Mini Brewery

System s.r.o.

Hybrálec 111,

585 02 Jihlava,

Republika Czeska

2012-11-15ZT 55/2012PL T 12552022-11-15
11.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 dm3, naziemne, posadowione na stałeM.B.S. Mini Brewery

System s.r.o.

Hybrálec 111,

585 02 Jihlava,

Republika Czeska

2012-11-15ZT 56/2012PL T 12562022-11-15
12.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, naziemne, posadowione na stałeOperator Logistyczny Paliw

Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133,

09-410 Płock

2012-11-16ZT 57/2012PL T 12572022-11-16
13.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2550 dm3, naziemne, posadowione na stałeAndrzej Gałasiewicz

"MINIBROWARY.PL"

ul. Twardosławicka 82 a,

97-300 Piotrków Trybunalski

2012-11-21ZT 58/2012PL T 12582022-11-21
14.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 300 dm3, naziemne, posadowione na stałeAndrzej Gałasiewicz

"MINIBROWARY.PL"

ul. Twardosławicka 82 a,

97-300 Piotrków Trybunalski

2012-11-21ZT 59/2012PL T 12592022-11-21
15.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 300 dm3, naziemne, posadowione na stałeJinan Humber Equipment

Technology Co., Ltd Dongjia

Village, Dongjia Town,

Licheng Distrcit, Janin City, Shandong Province,

Chiny

2012-11-21ZT 60/2012PL T 12602022-11-21
16.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2200 dm3, naziemne, posadowione na stałeKrzysztof Dembiński

Restauracja "Wrzos"

ul. Grażyńskiego 23,

43-450 Ustroń

2012-11-26ZT 61/2012PL T 12612022-11-26
17.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 m3, naziemne, posadowione na stałeMILK HYDROSAN Sp. z o.o.

ul. Wojnicka 2,

03-774 Warszawa

2012-11-30ZT 62/2012PL T 12622022-11-30
18.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 m3, naziemne, posadowione na stałeMILK HYDROSAN Sp. z o.o.

ul. Wojnicka 2,

03-774 Warszawa

2012-11-30ZT 63/2012PL T 12632022-11-30
19.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 349 m3, naziemne, posadowione na stałeHudson Oil Corporation

Poland Sp. z o.o.

ul. Ruchliwa 15,

02-182 Warszawa

2012-12-04ZT 64/2012PL T 12642022-12-04
20.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 56 m3, naziemne, posadowione na stałeHudson Oil Corporation

Poland Sp. z o.o.

ul. Ruchliwa 15,

02-182 Warszawa

2012-12-04ZT 65/2012PL T 12652022-12-04
21.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 000 m3, naziemne, posadowione na stałePolski Koncern Naftowy

ORLEN S.A.

ul. Chemików 7,

09-411 Płock

2012-12-17ZT 66/2012PL T 12662022-12-17
22.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 250 m3, naziemne, posadowione na stałePolski Koncern Naftowy

ORLEN S.A.

ul. Chemików 7,

09-411 Płock

2012-12-18ZT 68/2012PL T 12682022-12-18
23.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1200 dm3, naziemne, posadowione na stałeKrzysztof Dembiński

Restauracja "Wrzos"

ul. Grażyńskiego 23,

43-450 Ustroń

2012-12-28ZT 69/2012PL T 12692022-12-28
Drogowe cysterny pomiarowe
24.Drogowe cysterny pomiarowe o znaku fabrycznym TSA 31.3/3Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Usługowe

"SZUMLAKOWSKI"

Sp. z o.o.

ul. Starobrzeska 34 L,

49-305 Brzeg

2012-12-18ZT 67/2012PL T 12672022-12-18