Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2012.17

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2012 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.1)) ogłasza się rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332.

ZAŁĄCZNIK

REJESTR ZATWIERDZONYCH TYPÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.

Lp.Nazwa przyrządu pomiarowegoProducent przyrządu pomiarowegoData decyzji zatwierdzenia typuNr decyzji zatwierdzenia typuZnak zatwierdzenia typuTermin ważności decyzji zatwierdzenia typu
1234567
Zbiorniki pomiarowe do cieczy
1.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 m3, podziemne, posadowione na stałeOperator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133,

09-410 Płock

2012-04-03ZT 9/2012PL T 1292022-04-03
2.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 1200 dm3, 1000 dm3, 800 dm3, 600 dm3 naziemne, posadowione na stałePSS SVIDNIK a.s. Sovietskych hrdinov 460/114,089 01 Svidnik, Słowacja2012-04-05ZT 10/2012PL T 12102022-04-05
3.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1280 m3, naziemne, posadowione na stałeAndrzej Gałasiewicz "MINIBROWARY.PL"

ul. Tadeusza Juliusza Demczyka 16-28,

97-300 Piotrków Trybunalski

2012-04-05ZT 11/2012PL T 12112022-04-05
4.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1320 m3, naziemne, posadowione na stałeAndrzej Gałasiewicz "MINIBROWARY.PL"

ul. Tadeusza Juliusza Demczyka 16-28,

97-300 Piotrków Trybunalski

2012-04-05ZT 12/2012PL T 12122022-04-05
5.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 8334 dm3, naziemne, posadowione na stałeSPOMASZ ZAMOŚĆ S.A.

ul. Szczebrzeska 19,

22-400 Zamość

2012-04-05ZT 13/2012PL T 12132022-04-05
6.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 35 m3, naziemne, posadowione na stałeSPOMASZ ZAMOŚĆ S.A.

ul. Szczebrzeska 19,

22-400 Zamość

2012-04-11ZT 14/2012PL T 12142022-04-11
7.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1100 dm3, naziemne, posadowione na stałeBrowar Prywatny

D. Doroszkiewicz,

J. Materski,

P. Wypych s.c.

ul. Polna 3,

05-806 Komorów

2012-04-27ZT 15/2012PL T 12152022-04-27
8.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 dm3, naziemne, posadowione na stałeBrowar Prywatny

D. Doroszkiewicz,

J. Materski,

P. Wypych s.c.

ul. Polna 3,

05-806 Komorów

2012-04-27ZT 16/2012PL T 12162022-04-27
9.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, naziemne, posadowione na stałeOperator Logistyczny Paliw Płynnych

Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133,

09-410 Płock

2012-05-14ZT 18/2012PL T 12182022-05-14
10.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 dm3, naziemne, posadowione na stałePRO-WAM Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 278,

75-671 Koszalin

2012-05-15ZT 19/2012PL T 12192022-05-15
11.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 250 dm3, naziemne, posadowione na stałeZespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.

ul. Kazimierska 45,

62-510 Konin

2012-05-24ZT 21/2012PL T 12212022-05-24
12.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 12 395 dm3, naziemne, posadowione na stałeSPOMASZ ZAMOŚĆ S.A.

ul. Szczebrzeska 19,

22-400 Zamość

2012-06-01ZT 23/2012PL T 12232022-06-01
13.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, naziemne, posadowione na stałeOperator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133,

09-410 Płock

2012-06-14ZT 24/2012PL T 12242022-06-14
14.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, podziemne, posadowione na stałeOperator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133,

09-410 Płock

2012-06-14ZT 25/2012PL T 12252022-06-14
15.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 1 m3 do 50 m3, podziemne i naziemne, posadowione na stałeJóźwiak Stanisław Zakład Montażu i Obsługi Urządzeń "TECHMAG"

ul. Bronikowskiego 27,

85-426 Bydgoszcz

2012-06-15ZT 26/2012PL T 12262022-06-15
16.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 80 m3, naziemne, posadowione na stałeZakład Remontowy Instalacji Przemysłowych - Zenon Łagan

Górki Szczukowskie 1A,

26-065 Górki Szczukowskie

2012-06-09ZT 27/2012PL T 12272022-06-09
17.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 13 000 m3, naziemne, posadowione na stałeOperator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133,

09-410 Płock

2012-06-20ZT 28/2012PL T 12282022-06-20
18.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 7,13 m3, naziemne, posadowione na stałeZakład Produkcji Konstrukcji "Mostostal Ropczyce" Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7,

39-100 Ropczyce

2012-06-21ZT 29/2012PL T 12292022-06-21
19.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 000 m3, naziemne, posadowione na stałeOperator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133,

09-410 Płock

2012-06-22ZT 30/2012PL T 12302022-06-22
20.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 18 000 m3, naziemne, posadowione na stałeOperator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 133,

09-410 Płock

2012-06-22ZT 31/2012PL T 12312022-06-22
21.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 40 m3, naziemne, posadowione na stałeZakład Mechaniczno-Remontowy "CHEMREM-ORGANIKA" Sp. z o.o.

ul. Chemików 1,

37-310 Nowa Sarzyna

2012-06-22ZT 32/2012PL T 12322022-06-22
Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym
22.Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym - prędkościomierze kontrolne VIDEORAPID 2AZakład Urządzeń Radiolokacyjnych "ZURAD" Sp. z o.o.

ul. Stacyjna 14,

07-300 Ostrów Mazowiecka

2012-04-30ZT 17/2012PL T 12172022-04-30
23.Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym - prędkościomierze kontrolne o oznaczeniu fabrycznym GTC-GS11Gatsometer B.V. Claes Tillyweg 2,

2031 CW Haarlem, Holandia

2012-05-22ZT 20/2012PL T 12202022-05-22
24.Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym - przyrządy radarowe o oznaczeniu fabrycznym REDFLEXspeedRedflex Traffic Systems Pty Ltd. 31 Market Street, South Melbourne, 3205 Australia2012-05-25ZT 22/2012PL T 12222022-05-25
25.Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym - przyrząd radarowy o znaku fabrycznym Cirano 500 mINDRA SISTEMAS S.A.

Avenida de Bruselas 35,

28108 Alcobendas, Madryt. Hiszpania

2012-06-20L 1/2012