Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2011.2.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2011 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 22 kwietnia 2011 r.
w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.1)) ogłasza się rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r., stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332.

ZAŁĄCZNIK 

REJESTR ZATWIERDZONYCH TYPÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r.
Lp.Nazwa przyrządu pomiarowegoProducent przyrządu pomiarowegoData decyzji zatwierdzenia typuNr decyzji zatwierdzenia typuZnak zatwierdzenia typuTermin ważności decyzji zatwierdzenia typuLiczba przyrządów pomiarowych
12345678
Laserowe przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym
1.Laserowe przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym RAPID LZakład Urządzeń Radiolokacyjnych "ZURAD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecki2011-01-07ZT 1/2011PL T 11 012021-01-07
Zbiorniki pomiarowe do cieczy
2.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, posadowione na stałe, naziemnePolski Koncern Naftowy "ORLEN" Spółka Akcyjna

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

2011-01-18ZT 2/2011PL T 11 022021-01-18
3.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 300 dm3 i 600 dm3, posadowione na stałeDESTILA s.r.o. Kaštanová 435/127, 65896 Brno, Republika Czeska2011-03-02ZT 3/2011PL T 11 032021-03-02
4.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 1 m3 do 32 m3, posadowione na stałe, naziemne i podziemneSIGA SIWY KAROL GADOMSKI ANDRZEJ Spółka Jawna

ul. Fabryczna 25, 42-600 Tarnowskie Góry

2011-03-08ZT 4/2011PL T 11 042021-03-08
5.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 600 dm3, posadowione na stałeDREHER BRAUANLAGEN ING. L. SCHLÖGL GesmbH A-2563 Pottenstein, Wehrgasse 6, Austria2011-03-17ZT 5/2011PL T 11 052021-03-17
6.Zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 m3, posadowione na stałe, naziemneHYDRO-INSTAL Tadeusz Sieruta, Beata Sieruta Spółka Jawna

ul. Bohaterów Westerplatte 11, 07-410 Ostrołęka

2011-03-23ZT 6/2011PL T 11 062021-03-23