Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2006.8.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2006 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 27 października 2006 r.
w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494) ogłasza się rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r., stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

REJESTR ZATWIERDZONYCH TYPÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.

grafika