Przyznanie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2009.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2010.2.23

Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 2010 r.

DECYZJA Nr 10
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 17 maja 2010 r.
w sprawie przyznania Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2009

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Dorocznych Nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593), w związku z decyzją Nr 20 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 49) postanawia się, co następuje:
§  1.
Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010 otrzymują:
1.Paweł AlthamerSztuki wizualne - najważniejsze wydarzenie roku 2009, projekt "Wspólna sprawa", zakończony w Brukseli 4.06.09, opisywany i rozpowszechniany przez wszystkie media.
2.Piotr AnderszewskiMuzyka - sezon artystyczny 2009, najważniejsze sale koncertowe świata, nowa - pierwsza płyta koncertowa Piotr Anderszewski at Carnegie Hall.
3.Andrzej BartLiteratura - "Fabryka muchołapek oraz książka "Rewers" i scenariusz do filmu "Rewers".
4.Agata BuzekFilm - Berlinare (jedyny polski akcent) nominacja do Shooting Star 2010, grono 10 najbardziej utalentowanych młodych aktorów, rola w filmie "Rewers".
5.Grzegorz JarzynaTeatr - T.E.O.R.E.M.A.T spektakl inspirowany twórczością Passoliniego, wystawiony w Los Angelesa, Nowej Zelandii; "4:48 Psychosis" wg Sary Kane w Barbicane Theatre w Londynie; spektakl "Między nami jest dobrze" (premiera w Berlinie).
6.Bartek KonopkaFilm - "Królik po berlińsku", nominacja do Oskara.
7.Aleksandra KurzakMuzyka/opera - sezon artystyczny 2009, najważniejsze sale operowe świata.
8.Borys LankoszFilm - "Rewers".
9.Maria PoprzęckaLiteratura - wydawnictwo "Arcydzieła malarstwa polskiego".
10.Krzysztof WarlikowskiTeatr - inscenizacja (A)polonii w Nowym Teatrze w Warszawie.
11.Robert WięckiewiczFilm - sezon artystyczny 2009
oraz
12.Tadeusz Konwicki- Doroczna Nagroda za całokształt twórczości
13.Tomasz Stańko- Doroczna Nagroda za całokształt twórczości.
§  2.
Laureaci Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010 otrzymują:
1)
dyplom
2)
statuetkę
3)
nagrodę finansową w wysokości 40.000 zł brutto.
§  3.
Doroczną Nagrodę Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010 otrzymuje Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.
§  4.
Laureat Dorocznej Nagrody Honorowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2010 otrzymuje:
1)
dyplom
2)
statuetkę.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).