Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje budowlane i inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2014.52

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 9 października 2014 r.
o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje budowlane i inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) ogłasza się wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie w 2014 r. kontynuowanych inwestycji budowlanych i inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie w 2014 r. kontynuowanych inwestycji budowlanych i inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

I. Dotacje na inwestycje budowlane przyznane podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni i jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk
Lp.Nazwa jednostki naukowejKwota dotacji (zł)
1Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski7 000 000
2Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Nauk Przyrodniczych437 669
3Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie871 463
4Warszawski Uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii343 860
5Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki2 250 000
6Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności2 380 000
7Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym850 536
8Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki9 307 656
9Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki200 000
10Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie2 532 000
11Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie60 000
12Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarski7 395 920
13Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie466 343
14Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii2 975 149
15Warszawski Uniwersytet Medyczny I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym5 195 000
16Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Wydział Farmaceutyczny751000
17Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych3 423 124
18Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu1 450 000
19Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny3 300 000
20Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej3 046 228
21Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji1 298 664
22Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny677 565
23Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska3 750 000

II. Dotacje na inwestycje budowlane przyznane instytutom badawczym

Lp.Nazwa jednostki naukowejKwota dotacji (zł)
1Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu480 000
2Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi3 087 664
3Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu3 113 152
4Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrza522 000
5Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie1 505 000
6Instytut Spawalnictwa w Gliwicach540 000
7Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu2 950 000
8Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie2 183 120
9Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu4 374 496
10Instytut Matki i Dziecka w Warszawie4 000 000
11Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu50 000
12Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie2 700 568

III. Dotacje na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej przyznane podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni i jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk

Lp.Nazwa jednostki naukowejKwota dotacji (zł)
1Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki5 040 000
2Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu3 800 000
3Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej18 033 100
4Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu3 300 000
5Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki612 000
6Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Chemii3 582 990
7Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania6 617 376
8Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie1 300 000
9Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii4 590 000
10Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie758 851
11Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie4 700 000
12Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii7 750 000
13Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Medycyny Weterynaryjnej4 000 000
14Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej3 661 267

IV. Dotacje na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej przyznane instytutom badawczym

Lp.Nazwa jednostki naukowejKwota dotacji (zł)
1Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi5 890 000
2Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach5 000 000
3Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu4 600 000
4Instytut Spawalnictwa w Gliwicach3 400 000
5Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach1 335 180
6Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku12 907 121

V. Dotacje na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki przyznane uczelniom, podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni i jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk

Lp.Nazwa jednostki naukowejRodzaj inwestycjiKwota dotacji (zł)
1Politechnika CzęstochowskaMAN300 000

VI. Dotacje na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki przyznane instytutom badawczym

Lp.Nazwa jednostki naukowejRodzaj inwestycjiKwota dotacji (zł)
1Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w WarszawieMAN200 000

Objaśnienia do komunikatu

Obowiązek wydania komunikatu wynika z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3, minister właściwy do spraw nauki przyznaje środki finansowe na naukę na finansowanie inwestycji budowlanych obejmujące finansowanie kosztów budowy nowych obiektów budowlanych, przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektów budowlanych oraz zakupu nieruchomości.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, minister właściwy do spraw nauki przyznaje środki finansowe na naukę na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą, rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki oraz udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym w zakresie dużej infrastruktury badawczej, podejmowanym na podstawie umowy międzynarodowej.

Załącznik do komunikatu zawiera wykaz jednostek naukowych, którym w latach 2010-2013 decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano dotacje celowe na finansowanie w 2014 r. inwestycji budowlanych oraz inwestycji realizowanych w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej w tym w ramach udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym w zakresie dużej infrastruktury badawczej, podejmowanym na podstawie umowy międzynarodowej oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w łącznej wysokości 186 846 062 zł i obejmuje:

1. Środki finansowe przyznane w latach 2011-2013 decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie w 2014 r. inwestycji budowlanych w wysokości 85 468 177 zł, w tym:

- podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni i jednostkom naukowym PAN - 59 962 177 zł,

- instytutom badawczym - 25 506 000 zł.

2. Środki finansowe przyznane w latach 2010-2013 decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie w 2014 r. inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej w wysokości 100 877 885 zł, w tym:

- podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni i jednostkom naukowym PAN - 67 745 584 zł,

- instytutom badawczym - 33 132301 zł.

3. Środki finansowe przyznane w 2013 r. decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie w 2014 r. inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w wysokości 500 000 zł, w tym:

- uczelniom - 300 000 zł,

- instytutom badawczym - 200 000 zł.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).