Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.2.42

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 czerwca 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 12
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 30 maja 2008 r.
o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje budowlane

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795) ogłasza się, że w dniach: 15, 18, 21, 23 i 25 kwietnia oraz 6, 9 i 14 maja 2008 r. przyznano środki finansowe na finansowanie w 2008 r. nowych inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych następującym jednostkom:
Lp.Nazwa jednostkiNazwa inwestycjiWysokość dofinansowania w 2008 r.

(w zł)

1234
1Uniwersytet Wrocławski, Wydział FilologicznyRemont elewacji oraz remont i ocieplenie dachów budynków przy pl. Uniwersyteckim 9-13, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa573.000
2Instytut Historii PAN, WarszawaModernizacja pomieszczeń 6 pracowni naukowo-badawczych wraz z pierwszym wyposażeniem. Zabezpieczenie zbiorów naukowych Instytutu200.000
3Instytut Języka Polskiego PAN, KrakówPrace ogólnobudowlane w budynkach przy al. Mickiewicza 31 siedzibie Instytutu1.250.000
4Uniwersytet Śląski, Katowice, Wydział Artystyczny w CieszynieAdaptacja pomieszczeń po zakładzie poligrafii dla celów naukowo-badawczych (utworzenie pracowni serigrafii) 125.000
5Akademia Muzyczna w ŁodziPierwsze wyposażenie sali koncertowej oraz wykonanie prac instalacyjno-budowlanych umożliwiających jego zainstalowanie1.000.000
6Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydział Reżyserii DramatuPracownie naukowe dla potrzeb rozwoju kierunku "reżyseria" w PWST w budynku przy ul. Warszawskiej 51.000.000
7Uniwersytet Warszawski, Wydział ChemiiModernizacja budynków Wydziału Chemii1.000.000
8Centrum Astronomiczne PAN, WarszawaModernizacja zaplecza naukowo-badawczego Centrum500.000
9Instytut Fizyki PAN, WarszawaModernizacja infrastruktury techniczno-budowlanej Instytutu2.000.000
10Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Wydział Matematyki i InformatykiAdaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki wydziałowej w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki217.000
11Uniwersytet Śląski, Katowice, Wydział Matematyki, Fizyki, Chemii, Instytut ChemiiPoprawa infrastruktury pomieszczeń laboratoryjnych do otrzymywania poli i monokryształów - Instytut Chemii578.000
12Instytut Problemów Jądrowych, ŚwierkOcieplenie budynków 7, 8 i 9 Instytutu852.000
13Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Zakład BiofizykiModernizacja i wyposażenie pomieszczenia należącego do Zakładu Biofizyki i przylegającej do niego korytarza przeznaczonego na stworzenie Zakładowego Laboratorium Biotechnologicznego116.000
14Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, KrakówAdaptacja hali technologicznej dla potrzeb Laboratorium Analiz Strukturalnych814.000
15Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, KrakówNadbudowa i przebudowa budynku ze zmianą części dachów oraz remont zalanych pomieszczeń w budynku Instytutu przy ul. Św. Sebastiana 9228.000
16Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Wydział Nauk Geograficznych i GeologicznychRemont Stacji Geoekologicznej w Storkowie650.000
17Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, WarszawaModernizacja obiektów Instytutu700.000
18Instytut Agrofizyki PAN, LublinRozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów CD "AGROPHYSICS"534.000
19Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, JastrzębiecRozbudowa i przebudowa budynku laboratoryjnego "E"900.000
20Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział OgrodniczyDokończenie pierwszego etapu budowy szklarni dydaktyczno-doświadczalnej Wydziału Ogrodniczego2.000.000
21Instytut Botaniki PAN, KrakówRozbudowa budynku Instytutu500.000
22Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, JabłonnaModernizacja zespołu laboratoriów w budynku głównym Instytutu860.000
23Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział RolniczyPrzebudowa hali magazynowej na Laboratorium Alternatywnych i Odnawialnych Źródeł Energii - Instytut Inżynierii Rolniczej700.000
24Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, Wydział LekarskiBaza naukowo-badawcza dla Klinik Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych, Medycyny Matczyno-Płodowej, Neonatologii oraz Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii900.000
25Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Lekarski IIModernizacja Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chrób Wewnętrznych z utworzeniem zaplecza dydaktyczno-naukowego w dziedzinie hipertensjologii i chorób wewnętrznych oraz rozwojem Pracowni Diagnostyki Czynnościowej Tętnic i Pracowni Farmakoekonomiki Nadciśnienia Tętniczego500.000
26Instytut Psychiatrii i Neurologii, WarszawaRozbudowa i modernizacja budynku B-2 Instytutu1.000.000
27Akademia Medyczna, Wrocław, Wydział LekarskiModernizacja zwierzętami1.030.000
28Instytut Farmakologii PAN, KrakówPierwsze wyposażenie zwierzętami Instytutu2.841.000
29Collegium Medicum UJ., Kraków, Wydział FarmaceutycznyModernizacja laboratoriów chemicznych Katedry Chemii Farmaceutycznej835.000
30Uniwersytet Medyczny w Lublinie d. Akademia Medyczna, Lublin, I Wydział Lekarski z Oddziałem StomatologicznymRozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Oddziału Stomatologicznego1.000.000
31Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział LekarskiBudowa Centrum Symulacji Medycznej Stanów Nagłych (Medycyny Ratunkowej) i Medycyny Katastrof - Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii600.000
32Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, WarszawaModernizacja pomieszczeń dawnej zwierzętami na potrzeby Samodzielnej Pracowni Diadnostyki Molekularnej432.000
33Instytut Hematologii i Transfuzjologii, WarszawaSystem monitorowania urządzeń chłodniczych w siedzibie Instytutu przy ul. Chocimskiej 5600.000
34Akademia Medyczna Gdańsk, Wydział FarmaceutycznyLaboratorium badawczo-rozwojowe analizy leków w Katedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki648.000
35Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział FarmaceutycznyAdaptacja budynku zwierzętami Wydziału Farmaceutycznego1.000.000
36Instytut Medycyny Pracy, ŁódźModernizacja budynków laboratoryjno-naukowych Instytutu1.000.000
37Instytut Matki i Dziecka, WarszawaKompleks pracowni cytogenetycznych Zakładu Genetyki Medycznej1.000.000
38Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i ArchitekturyModernizacja laboratorium wodnego Wydziału Budownictwa i Architektury499.000
39Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn RoboczychModernizacja instalacji wody technologicznej i kanalizacyjnej w hamowni silnikowej280.000
40Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KrakówWymiana okien w budynku zlokalizowanym przy ul. Wybickiego 7 w pomieszczeniach siedziby Instytutu192.000
41Politechnika Szczecińska, Wydział Techniki MorskiejAdaptacja hali B na Laboratorium Spawania Konstrukcji Wielkogabarytowych500.000
42Instytut Energii Atomowej, ŚwierkWymiana okien w budynkach 4 i 39 Instytutu550.000
43Politechnika Gdańska, Wydział ChemicznyModernizacja pracowni naukowo-badawczych w budynku "Chemia B"800.000
44Instytut Metali Nieżelaznych, GliwiceTermorenowacja hali technologicznej nr IX-X wraz z przebudową elewacji600.000
45Politechnika Wrocławska, Wydział ChemicznyRemont i adaptacja pomieszczeń w budynkach A-2, B-1, H-6 na potrzeby Środowiskowego Laboratorium "Zielona Chemia"660.000
46Politechnika Wrocławska, Wydział MechanicznyModernizacja laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn895.000
47Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i PoligrafiiModernizacja bazy naukowo-badawczej Instytutu Papiernictwa i Poligrafii800.000
48Politechnika Łódzka, Wydział MechanicznyPierwsze wyposażenie obiektów zrealizowanych w ramach zadania "Przebudowa i adaptacja starych pofabrycznych obiektów na laboratoria i instalacje do badań eksperymentalnych technologii wykorzystania i przetwarzania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych"800.000
49Instytut Nafty i Gazu d. Instytut Technologii Nafty, KrakówDokończenie termomodernizacji budynku laboratoryjnego C-D wraz z halą półtechniczną w d. Instytucie Technologii Nafty1.256.000
50Politechnika Lubelska, Wydział MechanicznyModernizacja infrastruktury naukowo-badawczej Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji820.000
51Instytut Ochrony Roślin, PoznańLaboratorium Badań Organizmów Szkodliwych ze szklarnią kwarantannową5.000.000
52Instytut Włókiennictwa w ŁodziPierwsze wyposażenie nowowybudowanego Laboratorium Biomateriałów oraz wyposażenie modernizowanych pomieszczeń Laboratorium Półtechniki i Laboratorium Badań Palności395.000
53Instytut Włókien Naturalnych, PoznańModernizacja budynku Oddziału Przędzalnictwa, Tkactwa i Wykończalnictwa w Żyrardowie300.000
54Politechnika Szczecińska, Wydział ElektrycznyModernizacja laboratoriów w budynku Wydziału Elektrycznego1.000.000
55Branżowy OBR Maszyn Elektrycznych KOMEL, KatowiceModernizacja Zakładu Doświadczalnego BOBRME580.000
56Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, ZabrzeRozbudowa i modernizacja budynków Instytutu1.020.000
57Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, GliwiceAdaptacja pomieszczeń w budynku głównym Centrum na cele laboratoryjne1.020.000
58Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, WarszawaRemont wraz z ociepleniem wschodniej elewacji kompleksu budynków laboratoryjno-biurowych Instytutu1.350.000
59Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy, WarszawaAdaptacja pomieszczeń na potrzeby Zakładu Kompatybilności Elektronicznej oraz laboratoriów n.b. z obszaru radiokomunikacji i kompatybilności elektromagnetycznej600.000
60Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, WarszawaModernizacja bazy badawczej Instytutu1.000.000
61Politechnika Wrocławska, Wydział ElektronikiZaplecze badawcze ul. Janiszewskiego5.000.000
62Politechnika Warszawska, Wydział ElektrycznyModernizacja laboratorium Elektrochemii Instytutu Elektroenergetyki120.000
63Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Wydział Dowodzenia i Operacji MorskichBudowa laboratorium chemiczno-radiometrycznego i symulatora zdarzeń kryzysowych505.000
64Instytut Badawczy Dróg i Mostów, WarszawaBudowa laboratorium Nawierzchni Asfaltowych - LAN1.000.000
65Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METALCHEM, Toruń, od 1.01.08 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i BarwnikówNadbudowa II piętra nad istniejącym budynkiem technicznym z laboratorium na cele laboratoryjno-biurowe z salą konferencyjną700.000
66Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, SkierniewiceModernizacja chłodni doświadczalnej - III etap330.000
67Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, WarszawaWymiana stolarki okiennej800.000
68Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, ZielonkaLaboratorium Badań Radiolokacji, Systemów dowodzenia, Walki Radioelektronicznej i Techniki Mikrofalowej1.400.000
69Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony ŚrodowiskaWyposażenie w meble i urządzenia laboratoryjne budynku głównego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska1.500.000
70Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i KomputerowejTermomodernizacja pomieszczeń naukowych, laboratoryjnych i pracowniczych w budynku Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej1.200.000
71Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa, Wydział MechatronikiModernizacja i adaptacja zaplecza naukowo-badawczego Instytutu Techniki Lotniczej1.000.000
72Instytut Fizyki Jądrowej PAN, KrakówModernizacja budynku nr 4 na cele naukowo-administracyjne500.000
Objaśnienia do komunikatu

Komunikat informuje o dotacjach celowych ze środków na naukę przyznanych w 2008 roku decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednostkom naukowym na realizację nowych inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Finansowaniem w tym trybie objęto 72 tytuły inwestycyjne. Łączna kwota dotacji do przekazania jednostkom naukowym na realizację tych inwestycji wynosi:

- w roku 2008 - 64.919.000 zł oraz

- po roku 2008 - 69.342.000 zł.

Wysokość poszczególnych dotacji w odniesieniu do 63 tytułów inwestycyjnych jest zgodna z wynikami oceny wniosków inwestycyjnych dokonanej przez komisje Rady Nauki, zawartymi w ich opiniach z dnia 21 i 28 lutego 2008 r. W dziewięciu zaś przypadkach przyznana dotacja jest niższa od kwoty rekomendowanej przez Komisję. Jednakże przed wydaniem decyzji kierownicy jednostek naukowych złożyli oświadczenie, że przy oferowanej kwocie dofinansowania zachowują zdolność do właściwego zrealizowania inwestycji.

W ramach środków finansowych wydzielonych na finansowanie nowych inwestycji budowlanych możliwe było przyjęcie do finansowania 55 % wniosków spośród rekomendowanych do finansowania przez komisje Rady Nauki sporządzonymi przez nie listami rankingowymi.

Wnioski nie przyjęte do finansowania mogą być ponownie złożone, w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r. Zostaną one skierowane do rozpatrzenia w ramach środków budżetowych na naukę w 2009 r.

______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).