Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2015.61

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 grudnia 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 19 listopada 2015 r.
o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego

Na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) ogłasza się wykaz jednostek naukowych, którym w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego, stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

jednostek naukowych, którym w okresie

od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego

Lp.NAZWA JEDNOSTKI NAUKOWEJKwota dotacji (w zł)
I. INSTYTUTY BADAWCZE528 338 420
1"Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego1 237 070
2Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej573 980
3Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy5 389 910
4Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy1 958 890
5Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie23 492 620
6COBRO - Instytut Badawczy Opakowań902 560
7Główny Instytut Górnictwa14 657 240
8Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"5 830 750
9Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"10 278 240
10Instytut Badań Edukacyjnych1 121 860
11Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur765 140
12Instytut Badawczy Dróg i Mostów4 491 120
13Instytut Badawczy Leśnictwa4 482 190
14Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych2 155 220
15Instytut Biotechnologii i Antybiotyków1 269 400
16Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego4 192 790
17Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych7 619 790
18Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla4 463 510
19Instytut Chemii i Techniki Jądrowej11 563 780
20Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego5 759 600
21Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"4 686 480
22Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych1 388 770
23Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy3 458 980
24Instytut Elektrotechniki7 129 610
25Instytut Energetyki10 264 470
26Instytut Europy Środkowo-Wschodniej264 470
27Instytut Farmaceutyczny3 944 570
28Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu2 214 180
29Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego2 432 520
30Instytut Geodezji i Kartografii1 433 470
31Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa882 080
32Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc3 537 140
33Instytut Hematologii i Transfuzjologii3 209 690
34Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy6 897 160
35Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników2 732 380
36Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego7 453 830
37Instytut Kolejnictwa5 905 250
38Instytut Logistyki i Magazynowania2 461 470
39Instytut Lotnictwa27 312 060
40Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy4 802 790
41Instytut Maszyn Matematycznych528 720
42Instytut Matki i Dziecka2 645 670
43Instytut Mechaniki Precyzyjnej2 587 320
44Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego4 153 690
45Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego1 558 980
46Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera5 829 730
47Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki2 704 750
48Instytut Metali Nieżelaznych11 813 740
49Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica4 391 040
50Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy1 872 400
51Instytut Morski w Gdańsku1 685 210
52Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy10 334 590
53Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL747 290
54Instytut Nowych Syntez Chemicznych6 734 010
55Instytut Obróbki Plastycznej2 100 580
56Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy7 230 130
57Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy2 796 100
58Instytut Odlewnictwa3 155 730
59Instytut Ogrodnictwa9 952 750
60Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty791 460
61Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz"295 820
62Instytut Pojazdów Szynowych "Tabor"4 334 000
63Instytut Pracy i Spraw Socjalnych1 572 190
64Instytut Przemysłu Organicznego5 141 760
65Instytut Przemysłu Skórzanego702 290
66Instytut Psychiatrii i Neurologii6 147 170
67Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher3 452 090
68Instytut Rozwoju Miast1 012 860
69Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza2 325 530
70Instytut Spawalnictwa3 115 270
71Instytut Sportu1 427 180
72Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych15 076 370
73Instytut Technik Innowacyjnych EMAG5 287 590
74Instytut Techniki Budowlanej9 328 900
75Instytut Techniki Górniczej KOMAG5 226 820
76Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM918 000
77Instytut Technologiczno-Przyrodniczy5 224 660
78Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"1 104 730
79Instytut Technologii Drewna1 510 930
80Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy4 688 630
81Instytut Technologii Elektronowej14 502 550
82Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych10 547 670
83Instytut Tele- i Radiotechniczny5 630 680
84Instytut Transportu Samochodowego2 809 580
85Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy3 587 280
86Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich2 795 920
87Instytut Włókiennictwa4 229 750
88Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania3 322 950
89Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego870 530
90Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy9 090 680
91Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła1 706 970
92Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy3 070 670
93Narodowe Centrum Badań Jądrowych20 618 840
94Narodowy Instytut Leków4 135 710
95Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH)4 398 880
96Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa1 308 140
97Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie302 250
98Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy2 430 080
99Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy10 394 500
100Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu471 000
101Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy11 167 760
102Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP6 493 780
103Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych2 538 790
104Przemysłowy Instytut Motoryzacji4 462 790
105Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii1 724 950
106Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego1 976 840
107Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego3 424 770
108Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej1 239 810
109Wojskowy Instytut Medyczny5 594 540
110Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia5 281 480
111Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego838 460
112Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej1 246 110
II. JEDNOSTKI NAUKOWE PAN607 120 513
113Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN8 461 740
114Centrum Badań Kosmicznych PAN6 479 060
115Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN8 629 210
116Centrum Fizyki Teoretycznej PAN2 118 880
117Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN4 426 860
118Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk1 083 150
119Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN5 300 020
120Instytut Archeologii i Etnologii PAN8 703 440
121Instytut Badań Literackich PAN9 597 410
122Instytut Badań Systemowych PAN6 978 180
123Instytut Biochemii i Biofizyki PAN27 164 980
124Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN7 352 230
125Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN22 456 313
126Instytut Biologii Medycznej PAN3 076 240
127Instytut Biologii Ssaków PAN3 070 020
128Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN7 842 680
129Instytut Budownictwa Wodnego PAN4 294 260
130Instytut Chemii Bioorganicznej PAN10 980 510
131Instytut Chemii Fizycznej PAN19 145 630
132Instytut Chemii Organicznej PAN10 159 780
133Instytut Dendrologii PAN5 057 060
134Instytut Farmakologii PAN15 651 830
135Instytut Filozofii i Socjologii PAN7 139 110
136Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN5 076 380
137Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN3 908 910
138Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN48 774 920
139Instytut Fizyki Molekularnej PAN8 346 690
140Instytut Fizyki PAN24 091 190
141Instytut Genetyki Człowieka PAN6 173 570
142Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN7 913 980
143Instytut Genetyki Roślin PAN5 523 110
144Instytut Geofizyki PAN10 533 260
145Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN6 219 500
146Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN5 681 990
147Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN10 335 870
148Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN1 907 180
149Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN17 510 420
150Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN3 277 200
151Instytut Inżynierii Chemicznej PAN3 786 680
152Instytut Języka Polskiego PAN4 615 170
153Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN7 894 660
154Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN1 252 530
155Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN13 523 160
156Instytut Matematyczny PAN13 534 110
157Instytut Mechaniki Górotworu PAN3 597 960
158Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN21 367 350
159Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN6 543 100
160Instytut Nauk Ekonomicznych PAN1 683 390
161Instytut Nauk Geologicznych PAN8 608 900
162Instytut Nauk Prawnych PAN3 873 150
163Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN17 988 420
164Instytut Oceanologii PAN7 427 560
165Instytut Ochrony Przyrody PAN3 674 350
166Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN3 197 350
167Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN3 842 240
168Instytut Podstaw Informatyki PAN4 783 210
169Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN3 372 880
170Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN24 304 400
171Instytut Psychologii PAN2 298 030
172Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN21 920 700
173Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN2 363 320
174Instytut Slawistyki PAN4 564 430
175Instytut Studiów Politycznych PAN5 716 440
176Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN3 647 730
177Instytut Sztuki PAN8 993 720
178Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN2 597 280
179Instytut Wysokich Ciśnień PAN8 108 250
180Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN791 050
181Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej12 370 710
182Muzeum i Instytut Zoologii PAN4 435 520
III. PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UCZELNI PUBLICZNYCH572 366 400
183Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej2 726 570
184Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw1 187 720
185Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej3 524 300
186Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska965 310
187Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska2 118 790
188Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii1 446 900
189Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny154 590
190Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji2 243 010
191Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki1 856 100
192Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki2 710 500
193Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej2 396 150
194Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej496 870
195Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych1 247 980
196Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa620 390
197Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu698 090
198Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania755 760
199Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny450 420
200Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy875 350
201Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych154 890
202Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny346 040
203Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki281 020
204Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich212 580
205Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wydział Mechaniczno-Elektryczny416 430
206Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych64 780
207Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego332 510
208Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny552 410
209Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny516 990
210Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny336 660
211Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa292 750
212Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu320 110
213Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny804 330
214Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny507 520
215Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej145 890
216Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Instrumentalny262 040
217Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku101 860
218Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych228 890
219Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Instrumentalny299 750
220Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej341 880
221Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Wokalno-Aktorski145 320
222Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej102 710
223Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Instrumentalny269 120
224Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa218 540
225Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki186 280
226Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wydział Wokalno-Aktorski104 680
227Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej71 620
228Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Instrumentalny187 300
229Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii182 210
230Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Wokalny71 610
231Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu285 070
232Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Wokalno-Instrumentalny341 090
233Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu292 440
234Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki128 210
235Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Instrumentalny269 120
236Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Wokalno-Aktorski126 700
237Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej720 880
238Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział II Instrumentalny466 880
239Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego574 380
240Akademia Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia938 470
241Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych529 300
242Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych310 260
243Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Filologiczno-Historyczny394 630
244Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy190 000
245Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk Społecznych282 040
246Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa202 400
247Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Ceramiki i Szkła375 070
248Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Grafiki i Sztuki Mediów303 210
249Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Malarstwa i Rzeźby577 570
250Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Architektury Wnętrz61 720
251Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych371 830
252Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Grafiki115 420
253Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Intermediów102 590
254Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki171 820
255Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Malarstwa234 900
256Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Rzeźby154 280
257Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Grafiki i Malarstwa380 550
258Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Sztuk Wizualnych177 750
259Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Tkaniny i Ubioru341 420
260Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz152 330
261Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Malarstwa180 080
262Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Rzeźby i Intermediów154 460
263Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Artystyczny157 330
264Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Projektowy133 920
265Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz78 390
266Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki278 280
267Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki578 160
268Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Malarstwa197 830
269Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Rzeźby149 760
270Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Scenografii110 550
271Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów340 850
272Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa207 600
273Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną63 740
274Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Edukacji Muzycznej123 110
275Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Instrumentalny82 640
276Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów210 000
277Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Sztuk Wizualnych175 530
278Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Aktorski529 670
279Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Reżyserii105 810
280Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Wiedzy o Teatrze81 100
281Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Sztuki Lalkarskiej173 030
282Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki730 820
283Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny232 660
284Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku473 810
285Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Zdrowiu57 870
286Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Zarządzania i Transportu246 460
287Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wydział Turystyki i Rekreacji143 480
288Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej277 620
289Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu97 940
290Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji110 950
291Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji832 860
292Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim154 900
293Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Fizjoterapii207 910
294Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego296 480
295Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji233 610
296Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego322 940
297Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej150 500
298Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii296 760
299Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie184 210
300Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego371 100
301Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,1 609 830
302Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Pedagogiczny36 480
303Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Teologiczny76 900
304Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej2 262 070
305Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski6 763 570
306Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej1 565 080
307Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Aktorski214 640
308Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej720 350
309Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Organizacji Sztuki Filmowej51 720
310Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej596 440
311Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży257 880
312Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, Wydział Aktorski w Krakowie157 590
313Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, Wydział Lalkarski we Wrocławiu112 340
314Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, Wydział Reżyserii Dramatu79 000
315Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu93 480
316Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie167 250
317Politechnika Białostocka, Wydział Architektury311 800
318Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska1 035 840
319Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny616 140
320Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki498 380
321Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny1 054 220
322Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania382 660
323Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce70 130
324Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa335 440
325Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny848 920
326Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki1 351 270
327Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów1 120 720
328Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii612 980
329Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania641 500
330Politechnika Gdańska, Wydział Architektury456 310
331Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny2 051 120
332Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki2 132 890
333Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki1 073 970
334Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej743 310
335Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska1 880 610
336Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny614 040
337Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa590 650
338Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii365 220
339Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki363 430
340Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny48 200
341Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji798 860
342Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny685 550
343Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych152 970
344Politechnika Koszalińska, Wydział Technologii i Edukacji671 130
345Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury2 364 410
346Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki194 050
347Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej893 760
348Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej1 988 660
349Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Środowiska861 590
350Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny2 231 960
351Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury956 310
352Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki1 127 710
353Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska280 450
354Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny1 567 170
355Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki177 110
356Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania248 600
357Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i Poligrafii115 700
358Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności1 230 260
359Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska1 075 470
360Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny2 393 500
361Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki2 551 990
362Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej900 440
363Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska868 390
364Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny2 436 770
365Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania268 980
366Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów867 050
367Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa835 690
368Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania190 530
369Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki706 460
370Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki585 710
371Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny978 300
372Politechnika Poznańska, Wydział Architektury524 310
373Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska1 233 700
374Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania1 768 790
375Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji673 810
376Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny1 325 940
377Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej313 600
378Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki2 452 860
379Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania786 890
380Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu1 663 290
381Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej1 058 880
382Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury861 980
383Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa1 422 560
384Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny730 190
385Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Elektrotechniki i Informatyki778 250
386Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej416 840
387Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania475 920
388Politechnika Śląska, Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne451 550
389Politechnika Śląska, Wydział Architektury530 670
390Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki3 273 560
391Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa1 015 580
392Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny1 399 890
393Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny1 147 570
394Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii1 146 290
395Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej528 120
396Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii854 100
397Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki2 442 530
398Politechnika Śląska, Wydział Matematyki Stosowanej244 460
399Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny2 469 390
400Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania617 480
401Politechnika Śląska, Wydział Transportu537 920
402Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury536 870
403Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki567 300
404Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki276 400
405Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn934 840
406Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego244 440
407Politechnika Warszawska, Filia w Płocku - Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych32 580
408Politechnika Warszawska, Filia w Płocku - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii862 600
409Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych200 240
410Politechnika Warszawska, Wydział Architektury965 720
411Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny1 902 630
412Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych5 844 790
413Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny1 706 010
414Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki958 680
415Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii586 400
416Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej691 230
417Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej1 134 550
418Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej2 064 740
419Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji875 070
420Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska1 028 320
421Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych543 300
422Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa1 988 780
423Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki1 244 280
424Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych913 760
425Politechnika Warszawska, Wydział Transportu854 180
426Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania210 450
427Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury1 577 900
428Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego1 497 890
429Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny3 477 770
430Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki2 214 440
431Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki1 694 000
432Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny1 066 930
433Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii687 350
434Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania998 860
435Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska1 302 100
436Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny922 910
437Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny3 155 510
438Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki1 646 250
439Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim2 844 060
440Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej826 300
441Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny879 720
442Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Zdrowiu960 690
443Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska1 176 660
444Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji346 340
445Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny567 990
446Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej1 983 350
447Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych352 690
448Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach718 330
449Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji818 690
450Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności953 370
451Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych224 280
452Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu1 060 010
453Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii1 064 810
454Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna393 080
455Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki599 470
456Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych1 237 690
457Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne383 120
458Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej521 080
459Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie475 270
460Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów940 840
461Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego221 690
462Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego525 830
463Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej2 387 200
464Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach4 509 450
465Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu4 334 100
466Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu650 530
467Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego432 010
468Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Animacji85 910
469Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa391 720
470Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii133 710
471Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej157 830
472Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej203 680
473Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Komunikacji Multimedialnej322 160
474Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Malarstwa i Rysunku UAP451 380
475Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych273 170
476Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii530 770
477Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń398 810
478Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji207 530
479Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania655 710
480Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych713 270
481Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów583 570
482Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa337 390
483Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania705 330
484Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii549 930
485Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej154 390
486Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej331 650
487Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa365 240
488Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania518 010
489Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki389 730
490Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny845 810
491Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych752 060
492Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów902 720
493Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego738 490
494Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii1 640 700
495Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii1 359 660
496Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny341 360
497Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny941 400
498Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny497 770
499Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki847 620
500Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych1 099 140
501Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii3 065 770
502Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji453 260
503Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania413 590
504Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki555 160
505Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii2 472 670
506Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii3 085 330
507Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej2 015 970
508Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki1 979 510
509Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny1 967 290
510Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki733 770
511Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych2 602 020
512Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa435 040
513Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych1 309 710
514Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii1 065 960
515Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu502 830
516Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji520 640
517Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych751 230
518Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny380 940
519Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum - Wydział Farmaceutyczny1 957 700
520Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum - Wydział Lekarski10 488 070
521Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum - Wydział Nauk o Zdrowiu1 819 560
522Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii3 389 280
523Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi3 099 710
524Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii3 457 880
525Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny1 014 400
526Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny1 466 000
527Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej4 309 670
528Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny986 440
529Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki1 482 380
530Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki1 286 190
531Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji1 303 430
532Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych788 990
533Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej1 046 660
534Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim - Wydział Filologiczno-Historyczny203 280
535Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim - Wydział Nauk Społecznych242 940
536Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny476 200
537Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy1 092 060
538Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu521 940
539Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny644 470
540Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania432 010
541Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku245 770
542Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej601 700
543Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych208 210
544Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych637 390
545Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych201 870
546Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych139 540
547Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji216 120
548Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego73 000
549Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Studiów nad Rodziną71 910
550Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny689 110
551Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Edukacji Muzycznej85 730
552Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych199 030
553Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny562 320
554Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki645 230
555Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych401 580
556Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii393 620
557Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska2 482 790
558Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii1 068 990
559Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny1 650 940
560Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny1 269 480
561Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny527 850
562Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej637 390
563Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki320 840
564Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych467 910
565Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu467 420
566Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji490 810
567Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych250 380
568Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania490 750
569Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Artystyczny911 390
570Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii1 077 210
571Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii2 081 670
572Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny295 340
573Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii361 190
574Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny1 306 330
575Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki1 357 950
576Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej537 360
577Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii461 590
578Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii401 580
579Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji389 820
580Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny1 765 470
581Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I4 932 670
582Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II6 152 870
583Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu1 096 300
584Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej1 489 590
585Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski2 787 640
586Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego4 443 520
587Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny569 710
588Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu823 060
589Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej2 315 850
590Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim5 284 950
591Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu1 254 760
592Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym3 460 330
593Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym5 622 190
594Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej1 976 270
595Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu751 770
596Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny1 224 190
597Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski4 970 600
598Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego674 820
599Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Położnictwa1 629 900
600Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski z Kierunkiem Fizjoterapii1 779 200
601Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - Wydział Farmaceutyczny1 436 940
602Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - Wydział Lekarski3 371 050
603Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - Wydział Nauk o Zdrowiu954 850
604Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska917 150
605Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii1 180 810
606Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny783 080
607Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej1 447 340
608Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny570 620
609Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki444 240
610Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania290 370
611Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych807 360
612Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi331 440
613Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Pedagogicznych312 620
614Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych345 000
615Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji268 510
616Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych1 122 140
617Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny190 730
618Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Filia w Białymstoku - Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny229 170
619Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca213 730
620Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów225 870
621Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalny275 430
622Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki388 020
623Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Reżyserii Dźwięku179 870
624Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Wokalno-Aktorski145 260
625Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii582 620
626Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny131 650
627Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny480 170
628Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny701 310
629Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki299 440
630Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji129 620
631Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny202 550
632Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny185 550
633Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Filologiczny687 610
634Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny228 860
635Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny428 860
636Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny687 690
637Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny724 520
638Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Sztuki254 270
639Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny646 860
640Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych200 440
641Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych662 260
642Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy1 074 380
643Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii767 010
644Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt1 029 740
645Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji1 031 160
646Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej1 206 580
647Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii852 890
648Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu793 200
649Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny262 040
650Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt1 186 360
651Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny552 770
652Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska558 070
653Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu1 320 310
654Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu742 210
655Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii1 040 380
656Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna736 060
657Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt857 950
658Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji1 197 460
659Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej1 475 100
660Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności1 236 940
661Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny1 349 690
662Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa788 950
663Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt870 490
664Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki407 930
665Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji760 620
666Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny618 290
667Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny1 147 660
668Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności1 052 200
669Uniwersytet Rzeszowski, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych305 450
670Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy787 610
671Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii130 310
672Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Filologiczny434 670
673Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy894 860
674Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny917 150
675Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Muzyki183 410
676Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny245 940
677Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji189 310
678Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny428 520
679Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki226 030
680Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii508 880
681Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny440 750
682Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny695 130
683Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia262 060
684Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny254 630
685Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania747 670
686Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi312 010
687Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji178 470
688Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny193 550
689Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług431 770
690Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie679 190
691Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska1 555 030
692Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie359 460
693Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny2 282 460
694Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach1 115 750
695Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii3 959 130
696Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi2 389 440
697Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych547 670
698Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii584 980
699Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji422 900
700Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego134 460
701Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny161 150
702Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Ekonomiczny86 480
703Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny93 420
704Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa179 810
705Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny725 940
706Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Sztuki121 810
707Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki264 200
708Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska593 590
709Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt607 000
710Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej1 214 500
711Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii730 190
712Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej1 293 090
713Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki437 060
714Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Zarządzania152 290
715Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny1 327 300
716Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie68 470
717Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania182 920
718Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny372 090
719Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki430 800
720Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny530 150
721Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki338 530
722Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii373 260
723Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa439 160
724Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt862 650
725Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii971 260
726Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa943 010
727Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny774 690
728Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa2 297 810
729Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki304 770
730Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej1 129 090
731Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych290 070
732Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych1 036 530
733Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku848 840
734Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych471 670
735Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych846 170
736Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności1 041 070
737Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji435 570
738Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Sztuki255 480
739Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii254 960
740Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego44 640
741Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie202 220
742Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego473 940
743Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy235 730
744Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca142 380
745Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego197 940
746Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej50 570
747Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami191 680
748Uniwersytet Warszawski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów264 700
749Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"260 580
750Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii2 654 430
751Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii4 878 960
752Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych1 277 820
753Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii798 260
754Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki7 609 140
755Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych453 250
756Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii1 387 060
757Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny2 766 230
758Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej717 840
759Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki2 922 650
760Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych744 920
761Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii688 950
762Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny479 560
763Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny246 130
764Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki958 720
765Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji681 910
766Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii826 330
767Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji443 050
768Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania345 440
769Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii1 298 690
770Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii2 228 970
771Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny1 908 280
772Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii1 216 070
773Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki958 770
774Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych1 432 610
775Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych2 244 540
776Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska707 360
777Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych855 520
778Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii570 770
779Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Artystyczny295 340
780Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska518 760
781Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania188 280
782Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji657 220
783Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Fizyki i Astronomii405 120
784Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny628 890
785Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii350 870
786Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny509 910
787Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych295 500
788Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu475 840
789Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Prawa i Administracji68 100
790Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski8 847 210
791Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii1 721 720
792Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej1 950 900
793Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny781 620
794Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki1 261 500
795Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki2 167 170
796Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Cybernetyki781 180
797Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Elektroniki767 010
798Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji517 560
799Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Logistyki289 350
800Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny685 950
801Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa696 270
802Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii1 406 600
803Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki166 830
804Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Wydział Lotnictwa315 860
805Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie182 540
806Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wydział Zarządzania106 230
807Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego209 430
808Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt503 820
809Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury1 621 140
810Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny189 110
811Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny1 018 000
812Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki506 230
813Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki1 265 350
814Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa766 850
815Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa548 720
816Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu306 800
817Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej1 468 740
IV. PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UCZELNI NIEPUBLICZNYCH15 621 630
818Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych44 050
819Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny183 010
820Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny361 340
821Akademia Leona Koźmińskiego653 580
822Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa57 280
823Collegium Civitas188 180
824Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych275 680
825Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa52 340
826Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku599 150
827Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii502 340
828Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych1 080 410
829Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych1 262 640
830Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji393 770
831Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii940 910
832Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim107 790
833Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli380 210
834Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych194 780
835Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie53 930
836Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych170 200
837Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych136 860
838Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej116 350
839Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych126 640
840Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki71 550
841Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wydział Logistyki i Transportu263 930
842Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Wydział Informatyki430 030
843Społeczna Akademia Nauk, Instytut Anglistyki203 970
844Społeczna Akademia Nauk, Instytut Technologii Informatycznych184 130
845Społeczna Akademia Nauk, Wydział Zarządzania611 090
846Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Wydział Turystyki i Rekreacji84 300
847SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych234 800
848SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Prawa i Nauk Społecznych58 800
849SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii421 890
850SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Sopocie107 320
851SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu254 960
852Uczelnia Łazarskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania145 770
853Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji115 620
854Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny179 080
855Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego223 110
856Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych152 970
857Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Prawa Kanonicznego14 160
858Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny237 960
859Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie99 410
860Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Finansów i Zarządzania211 050
861Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości280 450
862Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania206 110
863Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Finansów i Zarządzania376 770
864Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki106 460
865Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych400 640
866Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydział Nauk Ekonomicznych67 300
867Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydział Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej5 670
868Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Politologii36 580
869Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji41 800
870Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii251 920
871Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania i Finansów186 530
872Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Wydział Nauk Społecznych146 660
873Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczno-Menedżerski116 150
874Wyższa Szkoła Humanitas, Wydział Administracji i Zarządzania187 290
875Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych188 950
876Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny97 050
877Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Informatyki Stosowanej241 520
878Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Medyczny159 910
879Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Wydział Zarządzania i Logistyki77 900
880Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", Wydział Zarządzania129 910
881Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki36 420
882Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wydział Zarządzania i Administracji52 120
883Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Wydział Ekonomiczno-Inżynieryjny40 180
V. INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE16 517 800
884Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej "Cobrabid" sp. z o.o.395 230
885Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia31 530
886Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek sp. z o.o.31 580
887Centrum Fizyki Ciała Stałego w Krakowie3 000
888Centrum Techniki Okrętowej S.A.948 610
889Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi304 060
890Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; Poznański Park Naukowo-Technologiczny194 980
891Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o.221 040
892Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o.o.6 047 390
893Instytut BioInfoBank sp. z o.o.179 810
894Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.96 480
895KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe1 031 200
896Muzeum Narodowe w Krakowie209 250
897Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.270 150
898Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o.575 490
899Polska Akademia Umiejętności5 978 000
ŁĄCZNA KWOTA1 739 964 763
Objaśnienia do komunikatu

Obowiązek wydania komunikatu wynika z art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), zwanej dalej "ustawą".

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw nauki przyznaje środki finansowe na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego jednostek naukowych.

Załącznik do komunikatu zawiera wykaz 899 jednostek naukowych, z podziałem na instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni publicznych i niepublicznych oraz inne jednostki organizacyjne, którym przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dotacje zostały przyznane w łącznej wysokości 1 739 964 763 zł, w tym:

1) instytutom badawczym - 528 338 420 zł;

2) jednostkom naukowym PAN - 607 120 513 zł;

3) podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni publicznych - 572 366 400 zł;

4) podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni niepublicznych - 15 621 630 zł;

5) innym jednostkom organizacyjnym - 16 517 800 zł.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).