Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.464

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2012 r.

DECYZJA Nr 404/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 38. Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22 poz. 327), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych - ustala się, co następuje:

1. 38. Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 83. Dywizjonu Dowodzenia Obrony Powietrznej (1962-2011).
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.