Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 11 kompanię chemiczną 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego w Żaganiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.11.135

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 2007 r.

DECYZJA Nr 241/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 11 kompanię chemiczną 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego w Żaganiu

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), dla zachowania w pamięci chlubnych tradycji oddziałów Wojska Polskiego - ustala się, co następuje:

1.
11 kompania chemiczna 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego w Żaganiu przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 10 kompanii chemicznej 1 Korpusu Pancernego Wojska Polskiego.
2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.