Przeciętne wynagrodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki we wrześniu 1993 r. - OpenLEX

Przeciętne wynagrodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki we wrześniu 1993 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1993.16.101

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 października 1993 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 października 1993 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki we wrześniu 1993 r.

W związku z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1990 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych dyrektorów przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 28, poz. 162 i Nr 85, poz. 502 oraz z 1991 r. Nr 12, poz. 47) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki (bez wypłat z zysku), wynosiło we wrześniu 1993 r. 4.161.980 zł.