Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2014 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2014.40

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2014 r.

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2014 r. wyniosło 3900,49 zł.