Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1997.1.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 stycznia 1997 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 1997 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1996 r.

Na podstawie § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego (Dz. U. Nr 109, poz. 522) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1996 r. wyniosło 1.153,79 zł.