Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2005 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2005.5.38

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 maja 2005 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2005 r.

W związku z art. 119a ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742) ogłasza się, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2005 r. wyniosło 2.471,22 zł.