Dz.Urz.GUS.2019.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r.

W związku z art. 3 ust. 3ga ustawy z dnia 22 marca 1998 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 5071,25 zł.