Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2013 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2013.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lutego 2013 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STAŁYSTYCZNEGO
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2013 r.

Na podstawie art. 54 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 1529) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2013 r. wyniosło 3.680,18 zł.