Powołanie Zespołu do Weryfikacji Wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy... - OpenLEX

Powołanie Zespołu do Weryfikacji Wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2022.161

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu do Weryfikacji Wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) w zw. z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2019 r. poz. 683, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Zespół do Weryfikacji Wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022 w składzie:
1)
Ludorf Paulina - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Przewodniczący Zespołu;
2)
Basiejko Mateusz - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
3)
Czajkowska Justyna - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
4)
Droździel Damian - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
5)
Florczak Agnieszka - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
6)
Gierczak Karolina - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
7)
Głowacka Klaudia - naczelnik w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
8)
Grzeszczak Karol - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
9)
Kalinowski Radosław - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
10)
Kamińska Monika - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
11)
Kauc Maria - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
12)
Łastowska-Szlanta Joanna - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
13)
Marciniak Marcin - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
14)
Pilch Mateusz - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
15)
Pulkowska Marta - naczelnik w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
16)
Sobczak Dorota - naczelnik w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
17)
Spryska Patrycja - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
18)
Stasiak Kamil - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
19)
Szlanta Krzysztof - główny specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
20)
Traczewska Katarzyna - starszy specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
21)
Walicka Małgorzata - specjalista w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
22)
Wojtysiak Renata - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
23)
Wyglądała Aleksander - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
24)
Zielińska Monika - sekretarz w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu;
25)
Zmudczyński Wojciech - naczelnik w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości - Członek Zespołu.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.