Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  2  Powołuje się, na okres od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 15 maja 2019 r., zespoły doradcze do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, zwane dalej "zespołami", dla poszczególnych dyscyplin naukowych:
1) zespół dla dyscypliny naukowej archeologia, w którego skład wchodzą:
a) Jan Chochorowski,
b) Tomasz Derda,
c) Tomasz Herbich,
d) Sławomir Kadrow,
e) Andrzej Kokowski,
f) Rafał Koliński,
g) Danuta Minta-Tworzowska,
h) Artur Obłuski,
i) Arkadiusz Sołtysiak,
j) Marzena Szmyt;
2) zespół dla dyscypliny naukowej filozofia, w którego skład wchodzą:
a) Arkadiusz Chrudzimski,
b) Joanna Golińska-Pilarek,
c) Paweł Kawalec,
d) Katarzyna Kijania-Placek,
e) Michał Kokowski,
f) Marcin Miłkowski,
g) Agnieszka Nogal,
h) Katarzyna Paprzycka-Hausman,
i) Anna Zhyrkova,
j) Tomasz Żuradzki;
3) zespół dla dyscypliny naukowej historia, w którego skład wchodzą:
a) Tomasz Ciesielski,
b) Antoni Dudek,
c) Marek Kornat,
d) Waldemar Kowalski,
e) Filip Kubiaczyk,
f) Piotr Madajczyk,
g) Krzysztof Nawotka,
h) Tomasz Pawelec,
i) Jan Pomorski;
4) 3  zespół dla dyscypliny naukowej językoznawstwo, w którego skład wchodzą:
a) Elżbieta Jamrozik,
b) Elżbieta Mańczak-Wohlfeld,
c) Jolanta Panasiuk,
d) Geoffrey Schwartz,
e) Daniel Słapek,
f) Ewa Sławkowa,
g) Jakub Szymanik,
h) Sławomir Wacewicz;
5) zespół dla dyscypliny naukowej literaturoznawstwo, w którego skład wchodzą:
a) Mirosława Hanusiewicz-Lavallee,
b) Maciej Junkiert,
c) Magdalena Latkowska,
d) Przemysław Marciniak,
e) Ryszard Nycz,
f) Tadeusz Rachwał,
g) Piotr Śniedziewski,
h) Paweł Zajas;
6) 4  zespół dla dyscypliny naukowej nauki o kulturze i religii, w którego skład wchodzą:
a) Michał Buchowski,
b) Marek Dziekan,
c) Katarzyna Flader-Rzeszowska,
d) Leszek Kolankiewicz,
e) Waldemar Kuligowski,
f) Maciej Kurcz,
g) Lech Trzcionkowski;
7) zespół dla dyscypliny naukowej nauki o sztuce, w którego skład wchodzą:
a) Tomasz Jeż,
b) Grażyna Jurkowlaniec,
c) Jakub Lewicki,
d) Krzysztof Loska,
e) Michał Mencfel,
f) Maria Poprzęcka;
8) zespół dla dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka, w którego skład wchodzą:
a) Rober Barełkowski,
b) Marcin Brzezicki,
c) Anna Kantarek,
d) Piotr Lorens,
e) Piotr Marciniak,
f) Izabela Mironowicz,
g) Elżbieta Dagny Ryńska;
9) zespół dla dyscypliny naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika, w którego skład wchodzą:
a) Krzysztof Abramski,
b) Teodor Gotszalk,
c) Tomasz Kozacki,
d) Krzysztof Kozłowski,
e) Wojciech Kucewicz,
f) Bogdan Majkusiak,
g) Michał Mrozowski,
h) Piotr Skrzypczyński;
10) 5  zespół dla dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja, w którego skład wchodzą:
a) Piotr Chołda,
b) Andrzej Czyżewski,
c) Sebastian Deorowicz,
d) Włodzisław Duch,
e) Krzysztof Krawiec,
f) Mikołaj Leszczuk,
g) Mikołaj Morzy,
h) Maciej Ogorzałek,
i) Jarosław Stepaniuk,
j) Michał Woźniak;
11) zespół dla dyscypliny naukowej inżynieria biomedyczna, w którego skład wchodzą:
a) Piotr Hańczyc,
b) Piotr Ładyżyński,
c) Halina Podbielska,
d) Konstanty Skalski,
e) Ewaryst Tkacz,
f) Jacek Waniewski;
12) zespół dla dyscypliny naukowej inżynieria chemiczna, w którego skład wchodzą:
a) Marek Bryjak,
b) Andrzej Górak,
c) Leon Gradoń,
d) Beata Gutarowska,
e) Andrzej Jarzębski,
f) Mirosław Kwiatkowski,
g) Stanisław Ledakowicz,
h) Tomasz Sosnowski;
13) zespół dla dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport, w którego skład wchodzą:
a) Stanisław Gaca,
b) Stanisław Gucma,
c) Izabela Hager,
d) Jerzy Hoła,
e) Andrzej Krankowski,
f) Tomasz Lewiński,
g) Agnieszka Merkisz-Guranowska,
h) Wojciech Ślączka,
i) Waldemar Świdziński,
j) Krzysztof Wilde;
14) zespół dla dyscypliny naukowej inżynieria materiałowa, w którego skład wchodzą:
a) Mirosława El Fray,
b) Sebastian Gnapowski,
c) Marcin Górny,
d) Małgorzata Lewandowska,
e) Grzegorz Moskal,
f) Mirosław Szybowicz,
g) Wojciech Święszkowski,
h) Bożena Tyliszczak,
i) Dariusz Wawro;
15) zespół dla dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna, w którego skład wchodzą:
a) Piotr Fedeliński,
b) Wojciech Kacalak,
c) Tomasz Kapitaniak,
d) Grzegorz Królczyk,
e) Michał Kuciej,
f) Stanisław Legutko,
g) Wiesław Ostachowicz,
h) Paweł Pawlus,
i) Roman Szewczyk;
16) zespół dla dyscypliny naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w którego skład wchodzą:
a) Ryszard Białecki,
b) Józef Hernik,
c) Marek Jaszczur,
d) Radosław Juszczak,
e) Małgorzata Kabsch-Korbutowicz,
f) Paweł Ocłoń,
g) Andrzej Szczurek,
h) Krzysztof Tajduś,
i) Sebastian Werle;
17) zespół dla dyscypliny naukowej nauki farmaceutyczne, w którego skład wchodzą:
a) Grażyna Biała,
b) Daniel Gackowski,
c) Tomasz Gośliński,
d) Krzysztof Jóźwiak,
e) Janusz Kasperczyk,
f) Mateusz Kurzawski,
g) Michał Tomczyk,
h) Anna Wesołowska;
18) zespół dla dyscypliny naukowej nauki medyczne, w którego skład wchodzą:
a) Dariusz Chlubek,
b) Piotr Czauderna,
c) Wojciech Fendler,
d) Paweł Grieb,
e) Tomasz Guzik,
f) Krzysztof Kowal,
g) Marcin Ruciński,
h) Rafał Ryguła,
i) Jacek Tabarkiewicz,
j) Anetta Undas;
19) zespół dla dyscypliny naukowej nauki o kulturze fizycznej, w którego skład wchodzą:
a) Paweł Cięszczyk,
b) Adam Czaplicki,
c) Grzegorz Juras,
d) Katarzyna Kisiel-Sajewicz,
e) Zbigniew Szyguła,
f) Zbigniew Waśkiewicz,
g) Andrzej Wit;
20) 6  zespół dla dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, w którego skład wchodzą:
a) Alina Borkowska,
b) Halina Car,
c) Aleksandra Gaworska-Krzemińska,
d) Tomasz Holecki,
e) Grażyna Jasieńska,
f) Katarzyna Wieczorowska-Tobis;
21) zespół dla dyscypliny naukowej nauki leśne, w którego skład wchodzą:
a) Stanisław Drozdowski,
b) Dariusz Gwiazdowicz,
c) Andrzej Jagodziński,
d) Wiesław Olek,
e) Jerzy Szwagrzyk,
f) Piotr Witomski;
22) zespół dla dyscypliny naukowej rolnictwo i ogrodnictwo, w którego skład wchodzą:
a) Justyna Cybulska,
b) Joanna Floryszak-Wieczorek,
c) Agnieszka Gniazdowska-Piekarska,
d) Cezary Kabała,
e) Arkadiusz Kosmala,
f) Renata Nurzyńska-Wierdak,
g) Marcin Rapacz,
h) Paweł Wójcik;
23) zespół dla dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienia, w którego skład wchodzą:
a) Ryszard Amarowicz,
b) Henryk Jeleń,
c) Lesław Juszczak,
d) Maria Koziołkiewicz,
e) Jan Oszmiański,
f) Mariusz Piskuła,
g) Dorota Witrowa-Rajchert;
24) zespół dla dyscypliny naukowej weterynaria, w którego skład wchodzą:
a) Tomasz Janowski,
b) Wojciech Niżański,
c) Krzysztof Nowak,
d) Arkadiusz Orzechowski,
e) Tomasz Stadejek,
f) Krzysztof Wąsowicz;
25) zespół dla dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo, w którego skład wchodzą:
a) Monika Bugno-Poniewierska,
b) Damian Józefiak,
c) Monika Kaczmarek,
d) Joanna Nowacka-Woszuk,
e) Konrad Ocalewicz,
f) Maria Siwek,
g) Sylwester Świątkiewicz,
h) Dorota Zięba-Przybylska;
26) zespół dla dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, w którego skład wchodzą:
a) Wojciech Charemza,
b) Jan Fałkowski,
c) Bogumił Kamiński,
d) Michał Myck,
e) Monika Papież,
f) Jacek Prokop,
g) Aleksander Welfe,
h) Joanna Wolszczak-Derlacz,
i) Cezary Wójcik;
27) zespół dla dyscypliny naukowej geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, w którego skład wchodzą:
a) Artur Bajerski,
b) Jerzy Bański,
c) Tomasz Komornicki,
d) Jakub Kronenberg,
e) Grzegorz Micek,
f) Daniela Szymańska,
g) Radosław Wiśniewski;
28) zespół dla dyscypliny naukowej nauki o bezpieczeństwie, w którego skład wchodzą:
a) Paweł Frankowski,
b) Krzysztof Kubiak,
c) Piotr Mickiewicz,
d) Piotr Siemiątkowski,
e) Marcin Smolarkiewicz,
f) Tadeusz Zieliński;
29) zespół dla dyscypliny naukowej nauki o komunikacji społecznej i mediach, w którego skład wchodzą:
a) Agnieszka Hess,
b) Marek Jeziński,
c) Władysław Kolasa,
d) Ewa Nowak-Teter,
e) Monika Przybysz,
f) Jacek Wojciechowski,
g) Jadwiga Woźniak-Kasperek;
30) zespół dla dyscypliny naukowej nauki o polityce i administracji, w którego skład wchodzą:
a) Mirosław Dymarski,
b) Natalia Garner-Letki,
c) Michał Gierycz,
d) Maciej Górecki,
e) Tomasz Grosse,
f) Jan Holzer,
g) Stanisław Mazur,
h) Agnieszka Turska-Kawa,
i) Agata Ziętek;
31) zespół dla dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu i jakości, w którego skład wchodzą:
a) Joanna Ejdys,
b) Dariusz Jemielniak,
c) Paweł Korzyński,
d) Izabela Kowalik,
e) Sławomir Magala,
f) Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek,
g) Rafał Weron;
32) 7  zespół dla dyscypliny naukowej nauki prawne, w którego skład wchodzą:
a) Bartosz Brożek,
b) Zbigniew Cieślak,
c) Wojciech Dajczak,
d) Jolanta Jabłońska-Bonca,
e) Ryszard Markiewicz,
f) Andrzej Mączyński,
g) Cezary Mik,
h) Jakub Stelina,
i) Marek Szydło;
33) zespół dla dyscypliny naukowej nauki socjologiczne, w którego skład wchodzą:
a) Krzysztof Gorlach,
b) Krzysztof Konecki,
c) Marek Kucia,
d) Jacek Kurczewski,
e) Artur Pokropek,
f) Kazimierz Słomczyński,
g) Tomasz Szlendak;
34) 8  zespół dla dyscypliny naukowej pedagogika, w którego skład wchodzą:
a) Ewa Domagała-Zyśk,
b) Michał Klichowski,
c) Amadeusz Krause,
d) Renata Nowakowska-Siuta,
e) Helena Ostrowicka,
f) Jacek Pyżalski,
g) Małgorzata Sekułowicz;
35) zespół dla dyscypliny naukowej prawo kanoniczne, w którego skład wchodzą:
a) Wojciech Góralski,
b) Elżbieta Szczot,
c) Lucjan Świto;
36) zespół dla dyscypliny naukowej psychologia, w którego skład wchodzą:
a) Przemysław Bąbel,
b) Jan Cieciuch,
c) Anna Grabowska,
d) Małgorzata Kossowska,
e) Mariola Laguna,
f) Grzegorz Sędek,
g) Piotr Sorokowski,
h) Michał Wierzchoń,
i) Bogdan Wojcieszke;
37) zespół dla dyscypliny naukowej astronomia, w którego skład wchodzą:
a) Piotr Dybczyński,
b) Michał Hanasz,
c) Maciej Konacki,
d) Grzegorz Pietrzyński,
e) Michał Szymański,
f) Michał Tomczak,
g) Andrzej Udalski,
h) Piotr Życki;
38) zespół dla dyscypliny naukowej informatyka, w którego skład wchodzą:
a) Jarosław Byrka,
b) Stefan Dziembowski,
c) Piotr Faliszewski,
d) Anna Gambin,
e) Paweł Idziak,
f) Mirosław Kutyłowski,
g) Tomasz Łuczak,
h) Jerzy Marcinkowski,
i) Piotr Sankowski;
39) zespół dla dyscypliny naukowej matematyka, w którego skład wchodzą:
a) Piotr Biler,
b) Małgorzata Bogdan,
c) Tomasz Cieślak,
d) Krzysztof Frączek,
e) Stanisław Goldstein,
f) Tomasz Grzywny,
g) Sławomir Kołodziej,
h) Adrian Langer,
i) Piotr Nowak,
j) Piotr Oprocha;
40) zespół dla dyscypliny naukowej nauki biologiczne, w którego skład wchodzą:
a) Agnieszka Chacińska,
b) Andrzej Dziembowski,
c) Artur Jarmołowski,
d) Jolanta Jura,
e) Ewelina Knapska,
f) Jan Kotwica,
g) Marta Miączyńska,
h) Grażyna Ptak,
i) Jacek Radwan,
j) Jolanta Zakrzewska-Czerwińska;
41) zespół dla dyscypliny naukowej nauki chemiczne, w którego skład wchodzą:
a) Ewa Bulska,
b) Karol Grela,
c) Daniel Gryko,
d) Paweł Kafarski,
e) Grzegorz Mlostoń,
f) Maria Nowakowska,
g) Adam Proń,
h) Marek Samoć;
42) zespół dla dyscypliny naukowej nauki fizyczne, w którego skład wchodzą:
a) Tomasz Dietl,
b) Ryszard Horodecki,
c) Józef Korecki,
d) Kazimierz Rzążewski,
e) Maciej Wojtkowski,
f) Barbara Wosiek,
g) Jakub Zakrzewski,
h) Marek Żukowski;
43) zespół dla dyscypliny naukowej nauki o Ziemi i środowisku, w którego skład wchodzą:
a) Zdzisław Bełka,
b) Agnieszka Gałuszka,
c) Janusz Janeczek,
d) Marek Lewandowski,
e) Janusz Pempkowiak,
f) Rajmund Przybylak,
g) Grzegorz Racki,
h) Mateusz Strzelecki;
44) zespół dla dyscypliny naukowej nauki teologiczne, w którego skład wchodzą:
a) Bartosz Adamczewski,
b) Grzegorz Barth,
c) Ignacy Bokwa,
d) Piotr Morciniec,
e) Elżbieta Osewska,
f) Henryk Witczyk,
g) Michał Wojciechowski,
h) Marcin Wysocki.
§  2.  Do zadań zespołów należy:
1) przypisanie dyscyplin naukowych czasopismom naukowym, ujętym w międzynarodowych bazach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2152), zwanego dalej "rozporządzeniem";
2) dokonanie oceny wpływu na rozwój nauki czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia, z tym że w przypadku:
a) czasopism naukowych ujętych w międzynarodowej bazie, o której mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia - oceny dokonują zespoły, o których mowa w § 1 pkt 1-7, 26-36 i 44,
b) recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ujętych w międzynarodowej bazie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia - oceny dokonują zespoły, o których mowa w § 1 pkt 10 i 38;
3) przedstawianie Komisji Ewaluacji Nauki propozycji:
a) listy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów;
b) ujęcia w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopism naukowych, o których mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia, wraz z uzasadnieniem;
c) zmiany liczby punktów przypisanych czasopismom naukowym lub recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, jeżeli liczba ta nie odpowiada rzeczywistemu wpływowi tych czasopism lub recenzowanych materiałów na rozwój nauki.
§  3. 
1.  Pracami zespołu kieruje przewodniczący, wybrany spośród członków danego zespołu na pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2.  Przewodniczący w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2) przydziela zadania członkom zespołu;
3) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.
3.  W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.
4.  Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
§  4. 
1.  Zespół działa na posiedzeniach.
2.  Zawiadomienie o terminie oraz miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przez terminem posiedzenia.
3.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4.  Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
§  5. 
1.  Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.  Środki komunikacji elektronicznej, o której mowa w ust. 1, powinny zapewniać:
1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą członkom zespołu wypowiadanie się w toku obrad.
3.  Liczba posiedzeń, o których mowa w ust. 1, nie może być większa niż 4.
§  6. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
3.  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć zespołu.
4.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
5.  Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 3.
§  7. 
1.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
2.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw, w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:
1) są zatrudnieni w podmiocie będącym wydawcą czasopisma naukowego lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej, których wpływ na rozwój nauki podlega ocenie zespołu, lub w redakcji tego czasopisma;
2) w podmiocie lub redakcji, o których mowa w pkt 1, jest zatrudniona osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia albo w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.
3.  Przewodniczący oraz członkowie zespołu na pierwszym posiedzeniu zespołu składają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oświadczenie, w którym zobowiązują się:
1) działać bezstronnie w interesie publicznym;
2) nie wykorzystywać i nie udostępniać osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.
§  8.  Obsługę zespołów zapewnia Departament Nauki.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).
2 § 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 kwietnia 2019 r.
3 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 2019 r.
4 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 2019 r.
5 § 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 2019 r.
6 § 1 pkt 20 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 2019 r.
7 § 1 pkt 32 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 2019 r.
8 § 1 pkt 34 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 7 lutego 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 2019 r.