Dziennik resortowy

Dz.Urz.PAA.2012.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 2 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

Na podstawie art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Radę do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej I kadencji w składzie:
1) przewodniczący - Henryk Jacek Jezierski;
2) zastępca przewodniczącego - Grzegorz Krzysztoszek;
3) sekretarz - Andrzej Cholerzyński;
4) członek - Jerzy Wojnarowicz;
5) 1 członek - Roman Jóźwik;
6) 2 członek - Janusz Janeczekp;
7) 3 członek - Andrzej Grzegorz Chmielewski.
§  2.
I. kadencja Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej rozpoczyna się z dniem 2 lipca 2012 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 5 zmieniony przez obwieszczenie nr 1 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz.Urz.PAA.12.4).
2 § 1 pkt 6 dodany przez § 1 zarządzenia nr 5 z dnia 17 maja 2013 r. (Dz.Urz.PAA.13.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 2013 r.
3 § 1 pkt 7 dodany przez § 1 zarządzenia nr 1 z dnia 28 lutego 2014 r. (Dz.Urz.PAA.2014.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 marca 2014 r.