Powołanie przewodniczącego Komisji Prawa Autorskiego. - OpenLEX

Powołanie przewodniczącego Komisji Prawa Autorskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2011.1.10

Akt indywidualny
Wersja od: 28 lutego 2011 r.

DECYZJA Nr 2
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Prawa Autorskiego

Na podstawie art. 1105 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuję Pana Ryszarda Markiewicza na przewodniczącego Komisji Prawa Autorskiego.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.