Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.73

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 37
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie powołania koordynatora rozkładów lotów w Porcie Lotniczym Kraków-Balice

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (Dz. U. poz. 768) ogłasza się, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, decyzją nr ULC-LER-4/418-0010/08/19 z dnia 28 października 2019 r., powołał na koordynatora rozkładów lotów w Porcie Lotniczym Kraków-Balice Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa.